Go Back   Diễn đàn Gx Vinh Hương > Kiếm Trong Diễn Ðàn

kết quả từ 1 tới 25 trên 724
thời gian kiếm là 0.07 giây.
Tìm Kiếm: Bài viết gửi bởi: cat
Chuyên mục: Bài giảng 12-11-2017, 12:27 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 25, 1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ...
Chuyên mục: Bài giảng 06-11-2017, 12:50 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XXXI NÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 23, 1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ...
Chuyên mục: Bài giảng 05-11-2017, 05:12 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XXX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 22, 34-40
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông...
Chuyên mục: Bài giảng 05-11-2017, 04:56 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - Cầu cho việc truyền giáo

CHÚA NHẬT TUẦN XXIX MÙA THƯƠNG NIÊN NĂM A
CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

LỜI CHÚA: Mt 28, 16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy...
Chuyên mục: Bài giảng 05-11-2017, 04:39 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA: Mt 22, 1-14
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm...
Chuyên mục: Giúp nhau sống đạo 18-10-2017, 04:52 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 698
Người gởi cat
CÔNG DUNG NGÔN HẠNH CỦA LINH MỤC CHÚA KITÔ ...

CÔNG DUNG NGÔN HẠNH CỦA LINH MỤC CHÚA KITÔ
(tiếp theo)

Đức thứ ba: NGÔN (Ăn nói lịch sự)

Ngôn là lời nói mà chắc chắn là lời nói lịch sự và dễ nghe chứ không khó nghe như có nhiều người đã...
Chuyên mục: Giúp nhau sống đạo 18-10-2017, 04:46 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 698
Người gởi cat
Công, Dung, Ngôn, Hạnh của Linh Mục Chúa Kitô

CÔNG DUNG NGÔN HẠNH CỦA LINH MỤC CHÚA KITÔ
Thưa các bạn,

Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Ki-tô, mà hiền thê theo tiếng Hán là “người vợ hiền”, mà người vợ hiền thì cái quan trọng nhất theo quan...
Chuyên mục: Bài giảng 09-10-2017, 03:46 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA: Mt 21, 33-43
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng...
Chuyên mục: Bài giảng 08-10-2017, 12:46 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm A - Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã...
Chuyên mục: Bài giảng 08-10-2017, 12:23 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thươờng Niên Năm A

CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 20, 1-16a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi...
Chuyên mục: Bài giảng 17-09-2017, 06:23 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa thương Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XXIV MÙA THƯƠNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 18, 21-35
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến...
Chuyên mục: Bài giảng 16-09-2017, 09:52 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
CHÚA NHẬT XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A LỜI...

CHÚA NHẬT XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 18, 15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe...
Chuyên mục: Bài giảng 16-09-2017, 09:32 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA: Mt 16, 21-27
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng...
Chuyên mục: Bài giảng 27-08-2017, 06:11 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 16, 13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa:...
Chuyên mục: Bài giảng 21-08-2017, 10:30 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 15, 21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài...
Chuyên mục: Bài giảng 13-08-2017, 01:17 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 14, 22-33
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng....
Chuyên mục: Bài giảng 06-08-2017, 06:55 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Ngày 6/8 Lễ Chúa Hiển Dung. Năm A

CHÚA NHẬT NGÀY 6/8
LỄ CHÚA HIỂN DUNG
LỜI CHÚA: Mt 17, 1-9
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước...
Chuyên mục: Bài giảng 05-08-2017, 10:27 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XVII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA: Mt 13, 44-52
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống,...
Chuyên mục: Bài giảng 05-08-2017, 06:29 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 13, 24-30 hoặc 24-43
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình....
Chuyên mục: Bài giảng 05-08-2017, 06:15 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 13, 1-9 hoặc 1-23
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống...
Chuyên mục: Tâm sự - giao lưu 02-08-2017, 09:37 AM
Trả lời: 9
Lần đọc: 5,023
Người gởi cat
Cầu nguyện cho Cha Phaolô nhân ngày giỗ (4 năm)

CẦU NGUYỆN CHO CHA PHAOLÔ NHÂN NGÀY GIỖ
4 NĂM[

Ngày hôm qua không vào được. Ngày giỗ Cha đã qua, cũng dâng lời cầu nguyện cho Cha để Anh Chị Em hiệp ý mọi nơi mọi lúc. Xin Chúa thương nhận lời. ...
Chuyên mục: Bài giảng 08-07-2017, 09:04 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết...
Chuyên mục: Bài giảng 02-07-2017, 05:58 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 10,37-42
(37) “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với...
Chuyên mục: Bài giảng 25-06-2017, 05:51 AM
Trả lời: 20
Lần đọc: 1,454
Người gởi cat
Suy niệm từ Chúa Nhật XII đến Chúa Nhật XXXIV Mùa thường Niên Năm A 2017

CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 10, 26-33
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có...
Chuyên mục: Kỹ Năng Sống 25-03-2017, 04:08 PM
Trả lời: 5
Lần đọc: 2,995
Người gởi cat
Yến Tử kể tội

YẾN TỬ KỂ TỘI
Tề Cảnh công thích chơi chim, liền sai Chúc Châu là chuyên gia nuôi chim chăm sóc, nhưng Chúc Châu không cẩn thận để chim bay mất. Tề Cảnh công bèn nổi cáu, hạ lệnh giết ông ta.
Yến...
kết quả từ 1 tới 25 trên 724

 

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:27 AM.


Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.