Video - Đêm Thánh Ca Cảm Tạ Hồng Ân

Video - Đêm Thánh Ca Cảm Tạ Hồng Ân, Vinh Hương 60 Năm Thành Lập