Video - Tiễn chân Cha quản xứ đến giáo xứ Đăk Ân


3 giờ sáng ngày 11.12.2019, hơn 400 giáo dân tề tựu về khuôn viên nhà thờ Vinh Hương để tiễn chân cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm đi nhận nhiệm sở Đăk Ân. 3 giờ 40, tập trung trước Toà Mẹ để xin ơn bình an trong chuyến đi.

Đúng 4 giờ, gần 40 chiếc ô tô lớn nhỏ khởi hành. Gần 6 giờ đoàn ghé nghỉ và ăn sáng tại Trạm Xăng Dầu Đạt Thành -  Cai Chanh, sau 15 phút đoàn tiếp tục lên đường

9 giờ 15 đến nhà thờ Đăk Ân, sau đó 9 giờ 30 thánh lễ nhận xứ của cha Phaolô.


 
Video: Cao Hướng