Video: Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi

Đêm văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi với chủ đề: XUÂN HY VỌNG
được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 ngày mồng hai Tết tại sân nhà xứ