Uỷ ban Văn hoá: Quyết định tái bổ nhiệm Thư ký

Uỷ ban Văn hoá: Quyết định tái bổ nhiệm Thư ký

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.org