Đại diện Toà Thánh thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần tại Singapore, kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, ngài đã đến nhận nhiệm sở tại Singapore. 

Chiều ngày thứ Ba, 27.11.2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, bắt đầu chuyến thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột.

Ban VHTT-GP.BMT sẽ truyền hình trực tuyến Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa vào lúc 17g30 chiều thứ Tư, ngày 28.11.2018 và Thánh lễ làm phép Nhà thờ Pơng Drang (Giáo xứ Buôn Hô) vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 29.11.2018.

 
Video Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa:Video Thánh lễ tại Nhà thờ Pơng Drang (Giáo xứ Buôn Hô):

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com