GP.BMT: Thư hướng dẫn mục vụ về việc đề phòng dịch bệnh

Giáo phận Ban Mê Thuột - Thư hướng dẫn mục vụ về việc đề phòng dịch bệnh