Thánh Lễ Trực Tuyến CN III Mùa Chay - A

Thánh Lễ Trực Tuyến

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay - Năm A
Vào lúc 9g30 ngày 15.03.2020


Theo THÔNG BÁO của Văn phòng Tòa Giám mục, để giúp cho tất cả những ai vì tuổi già sức yếu, vì đau ốm bệnh tật, hoặc vì lý do bất khả kháng mà không thể đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ, nhà nguyện được, Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột đã đề nghị Ban Truyền Thông kết hợp với quý Cha tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc 9 giờ 30 hàng tuần và truyền hình trực tuyến.
 
Vậy, xin được thông báo để những ai vì điều kiện đã nêu trên mà không thể hiện diện thể lý tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ, nhà nguyện được, thì có thể an tâm tham dự Thánh lễ trực tuyến qua trang Web của Giáo Phận vào lúc 9 giờ 30 Chúa Nhật hàng tuần.

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com