Thông báo: Hoãn khánh thành và đặt đá

THÔNG BÁO

HOÃN KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT GIÁO LÝ VINH AN
HOÃN ĐẶT VIÊN ĐÁ NHÀ THỜ THIÊN ÂN

 
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo hạt Đăk Mil
Giáo xứ Vinh An
 
THƯ BÁO HOÃN
THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT GIÁO LÝ VINH AN
 
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề Trên và quý cộng đoàn!

Theo chương trình chung, Đức Cha Giáo phận đã định: THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT GIÁO LÝ GIÁO XỨ VINH AN

Sẽ được cử hành lúc 09 giờ, thứ tư, ngày 12.02.2020 sắp tới. Nhiều việc Giáo xứ Vinh An chúng con đã và đang chuẩn bị cho Thánh Lễ. Nhưng vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đang lan tràn, nên Đức Cha Giáo phận đã quyết định hoãn THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT GIÁO LÝ GIÁO XỨ VINH AN cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, Đức Cha Giáo phận sẽ định lại ngày sau.
         
Vì thế, con xin Quý Cha vui lòng giúp con thông báo đến Quý Bề Trên, HĐGX của Quý Cha đã có thiệp mời tham dự Thánh lễ được biết việc hoãn này, hầu công việc của Quý Cha và quý vị được thuận tiện.
         
Xin Quý Cha thêm lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng con!
         
Con chân thành cảm ơn Quý Cha! Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Cha. Kính chúc Quý Cha sức khoẻ và vạn an.
 
Vinh An, ngày 08 tháng 02 năm 2020
Con: Lm. Phaolô Nguyễn Thư Hùng


Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo hạt Gia Nghĩa
Giáo xứ Thiên Ân
 
THƯ BÁO HOÃN
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ NHÀ THỜ THIÊN ÂN
 
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề Trên và quý cộng đoàn!

Theo chương trình chung, Đức Cha Giáo phận đã định: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ NHÀ THỜ THIÊN ÂN sẽ được cử hành lúc 09 giờ, thứ năm, ngày 20.02.2020 sắp tới. Nhiều việc Giáo xứ Thiên Ân chúng con đã và đang chuẩn bị cho Thánh Lễ. Nhưng vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đang lan tràn, nên Đức Cha Giáo phận đã quyết định hoãn THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ NHÀ THỜ THIÊN ÂN cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, Đức Cha Giáo phận sẽ định lại ngày sau.

Vì thế, con xin Quý Cha vui lòng giúp con thông báo đến Quý Bề Trên, HĐGX cũng như bà con giáo dân trong xứ của Quý Cha đã có thiệp mời tham dự Thánh lễ được biết việc hoãn này, hầu công việc của Quý Cha và quý vị được thuận tiện.

Xin Quý Cha thêm lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng con với.

Con chân thành cảm ơn Quý Cha! Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Cha. Kính chúc Quý Cha sức khoẻ và vạn an.
 
Thiên Ân, ngày 08 tháng 02 năm 2020
Con: Lm. Simon Hoàng Kim Quang

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com