Trực tuyến Khóa Tĩnh huấn Giáo lý viên: DIỄN NGUYỆN

Trực tuyến Khóa Tĩnh huấn Giáo lý viên: DIỄN NGUYỆN
 
Chương trình diễn nguyện bắt đầu vào lúc19g00 tối nay (23.7.2019),
do Frère Minh -Dòng La San- phụ trách.
Chủ đề: "LÀM SAO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN"

Ban VHTT-GP.BMT sẽ truyền hình trực tuyến qua VIDEO sau đây: 

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com