Ai Tín: Cha GB. Nguyễn Thành Tâm đã an nghỉ trong Chúa

Ai Tín: Cha GB. Nguyễn Thành Tâm đã an nghỉ trong Chúa
Chúng con vừa nhận được tin buồn:
Cha G.B. NGUYỄN THANH TÂM

Quản xứ Phú Long (hạt Chính Tòa)

Sinh ngày: 16/06/1948    

Đã được Chúa gọi về trong an bình

vào lúc 19g00 ngày 12.11.2019

Hưởng thọ: 71 tuổi - 44 năm Linh mục

Xin Chúa đón nhận linh hồn Cha Gioan Baotixita vào nước Chúa.
 

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com