Cụ bà Anna Nguyễn Thị Nhuận

Cụ bà Anna Nguyễn Thị Nhuận
- Trong niềm tin tưởng vào Chúa Giê su Phục Sinh và sự sống mới của con cái Thiên Chúa. Ban Truyền Thông Gx. Vinh Hương xin thông báo để cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Cụ bà Anna Nguyễn Thị Nhuận.

Sinh năm 1917

Nguyên Quán: Hưng Nguyên - Nghệ An

Đã về với Chúa vào lúc 3 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2011

(Nhằm ngày 23.5 Âm lịch)

Tại Giáo họ Thanh Tân - Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Nhập quan vào lúc 20 giờ 24.6.2011

Lễ Động quan và di quan vào lúc 4 giờ 25.6.2011

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ vào lúc 5 giờ ngày 25.6.2011

Sau đó Mai táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hương

Xin Thiên Chúa là cha rất nhân lành, giàu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn cụ bà Anna mắc phải và xin dẫn đưa linh hồn này về nước hằng sống muôn đời.

gxvinhhuong.net