Vinh Hương - Chương trình thánh lễ Giáng Sinh 2019

Chương trình thánh lễ Giáng Sinh 2019 tại nhà thờ giáo xứ và các giáo họ