Giảng tĩnh tâm thứ năm – Trong tuần Chầu lượt Vinh Hương

Giảng tĩnh tâm thứ năm – Trong tuần Chầu lượt Vinh Hương
17 giờ 00 – 17 giờ 45, thứ năm ngày 28.03.2019, khai mạc Tuần Chầu lượt Vinh Hương năm 2019. Giờ tĩnh tâm hôm nay do Cha Đa Minh Maria Khiết Tâm Nguyễn Đức Hùng, dòng Cát Minh, phó xứ Vinh An hướng dẫn.

Qua đoạn Tin Mừng thánh Gioan (6: 41-51), Cha giảng tĩnh tâm giúp cộng đoàn, đặc biệt các em thiếu nhi thấy được giá trị nguồn sống của Mình và Máu Thánh Chúa. Ngài mời gọi mỗi người phải siêng năng xưng tội rước lễ, việc này là nền móng để gìn giữ bản thân và gia đình mọi nơi, mọi lúc và mọi tình huống trong cuộc sống.

17 giờ 45 – 18 giờ 40 thánh lễ.


 


Giảng tĩnh tâm

http://www.gxvinhhuong.net/BaiGiang/GiangTinhTam_ThuNam_ChauLuot2019.mp3

/

Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Vinh Hương