Nhà thờ Phaolô: Lễ Phục Sinh 2019

Nhà thờ Phaolô: Lễ Phục Sinh 2019
Năm 2019, phụng vụ Tam Nhật Vượt Qua tại nhà thờ giáo họ Phaolô do Cha cố Anrê Trần Xuân Cương chủ sự. Hôm nay, vào lúc 19 giờ 30 ngày 20.04.2019, ngài cũng đã chủ sự nghi thức và cử hành thánh lễ Phục Sinh. Xin giới thiệu một số hình ảnh:


Hình ảnh: Hồng Thach