Hình ảnh Lễ Lên Đường 2019

Trải qua bao năm tháng học hỏi giáo lý đã dìu hơn 40 tín hữu trẻ đên khúc quanh quan trọng bước vào tuổi trưởng thành. Với trách nhiệm ngày càng lớn hơn trong thời gian tới, có thể họ ít còn những dịp gặp nhau trong giờ bồi dưỡng đức tin. Thế nhưng với hành trang đã nhận được từ các lớp giáo lý và sinh hoạt giáo xứ trong những năm qua, cùng với kinh nghiệm của mỗi bản thân. Hôm nay ngày 02.02.2019, giáo xứ chúng ta có hơn 40 bạn được tuyên hứa đức tin và nhận lấy sứ mệnh bước vào đời truyền giáo. Họ sẽ lên đường làm chứng nhân cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Trong ngày lãnh bí tích rửa tội và thêm sức, họ đã được Chúa Giêsu Kitô trao trách nhiệm truyền giáo “Hãy đi rao giảng Tin Mừng” Mc16,15).

Chúa không viết thời khóa biểu, không vạch kế hoạch, nhưng Chúa ban ơn Thánh Thần để các bạn trẻ tự sáng tạo thực hiện sứ mệnh truyền giáo giữa dòng đời hôm nay.

Trong thánh lễ các bạn trẻ đã long trọng tuyên xưng lại đức tin trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Đồng thời làm nghi thức lên đường. Thay mặt Chúa và Hội thánh Cha chủ tế đã nhận lời tuyên hứa của các bạn.

Trong tiến trình lịch sử: Abraham đã lên đường theo lời Chúa hứa. Môsê đã lên đường vì hy vọng cứu dân tộc khỏi nô lệ. Chúa Giêsu đã lên đường tìm kiếm chúng ta cho Chúa Cha. Các đạo sĩ lên đường vì hy vọng gặp vua Israel. Phanxicô đã lên đường vì sứ mạng cứu rỗi các linh hồn.

Noi gương Thầy chí Thánh và các bậc tiền nhân. Hôm nay các bạn trẻ của chúng ta cũng khởi sự lên đường ra đi vì sứ mệnh truyền giáo, làm chứng nhân cho Chúa và hy vọng đem mọi người về với Chúa. Kết quả nhiều hay ít sẽ tùy thuộc nơi đời sống của họ.
 Tác giả bài viết: Hồng Ân