Tweet ngày 02/08 của Đức Giáo hoàng: Khi Chúa thực hiện điều kỳ diệu

Chúa chẳng cần phải làm gì với những người tự cho mình là tốt lành.

Nội dung tweet ngày 02 tháng 08 năm 2019 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "Thiên Chúa không thực hiện điều kỳ diệu nơi người tự cho mình là công chính, nhưng nơi người biết mình đang cần và sẵn sàng mở rộng trái tim". 

Ý tưởng này rút ra từ bài giảng lễ kính Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô này 29 tháng 6 vừa qua: "Khởi đầu đời sống Kitô giáo không phải là ta đã xứng đáng; Chúa chẳng cần phải làm gì với những người tự cho rằng mình tốt lành. Khi chúng ta cho rằng mình hơn người khác thì chính là lúc bắt đầu sự kết thúc.

ĐGH tiếp: "Chúa không thực hiện điều kỳ diệu nơi người tự cho mình là công chính, nhưng với người biết mình đang cần. Thiên Chúa không bị thu hút vì tài năng của chúng ta, Người không yêu mến ta vì điều đó. Chúa yêu thương ta như chính chúng ta là, Người đi tìm những ai thiếu thốn và sẵn sàng mở rộng trái tim".

Tác giả bài viết: ZENIT 02.08.2019, Anne Kurian - Huuchanh dịch