VUI HỌC LỜI CHÚA - Cầu cho các tín hữu đã qua đời


   Tin Mừng Ga 6,37-40