Giáo xứ Vinh Hương
Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 9- 2019

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 9- 2019

 •   02/10/2019 01:19:19 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Vinh quang Thập Giá là gì?

Vinh quang Thập Giá là gì?

 •   15/09/2019 04:26:53 AM
 •   Đã xem: 1134
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 8-2019

@Pontifex - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 8-2019

 •   01/09/2019 01:11:07 AM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0
Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 7- 2019

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 7- 2019

 •   02/08/2019 02:42:43 AM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Pope Francis (@Pontifex) - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 06-2019

Pope Francis (@Pontifex) - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 06-2019

 •   02/07/2019 01:31:36 AM
 •   Đã xem: 461
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 11.2018

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 11.2018

 •   10/11/2018 10:38:47 PM
 •   Đã xem: 1346
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 10.2018

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 10.2018

 •   10/10/2018 02:49:01 AM
 •   Đã xem: 956
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 07.2018

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 07.2018

 •   06/07/2018 12:43:10 AM
 •   Đã xem: 1014
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 06.2018

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 06.2018

 •   03/06/2018 06:39:47 AM
 •   Đã xem: 1334
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 02.2018

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 02.2018

 •   03/02/2018 10:20:19 PM
 •   Đã xem: 1481
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 01.2018

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 01.2018

 •   05/01/2018 01:30:56 AM
 •   Đã xem: 1617
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 12.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 12.2017

 •   01/01/2018 01:30:00 AM
 •   Đã xem: 2285
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 09.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 09.2017

 •   07/09/2017 12:29:38 AM
 •   Đã xem: 1556
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 07.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 07.2017

 •   10/07/2017 04:53:10 PM
 •   Đã xem: 1431
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 06.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 06.2017

 •   04/06/2017 12:50:59 AM
 •   Đã xem: 1544
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 04.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 04.2017

 •   02/05/2017 01:22:00 AM
 •   Đã xem: 1523
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 03.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 03.2017

 •   31/03/2017 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 1461
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 02.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 02.2017

 •   02/03/2017 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 1558
 •   Phản hồi: 0
@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 01.2017

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 01.2017

 •   02/02/2017 01:51:00 AM
 •   Đã xem: 2275
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây