Giáo xứ Vinh Hương

Giới thiệuGiáo xứ Vinh Hương
Giáo phận Ban Mê Thuột
PHẦN I - ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ

1-  Giáo xứ Vinh Hương, giáo hạt Đăkmil.

Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita, ngày kính 24.06.

Địa chỉ: Thôn Đức Nghĩa, Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông.

2- Thành lập: Năm 1957

Ngày xây nhà thờ đầu tiên: năm 1958 (mặt tiền nhà thờ bằng gạch, sườn, vách bằng gỗ, lợp tôn).

Khoảng 70 gia đình.

3 - Linh mục sáng lập : Cha GB Hồ Sĩ Cai.

4 - Linh mục tiên khởi : Cha GB Hồ Sĩ Cai.

5 - Giáo xứ hiện nay:

- Nhà thờ : Trùng tu năm 2017, do linh mục Phaolô Trần Vĩnh Niệm.

- Số giáo dân: 4.843

- Linh mục quản xứ đương nhiệm: Cha Phaolô Lưu Văn Phan.

- Số người đi tu:

            Linh mục: 12
            Phó tế: 01
            Đại chủng sinh: 02
            Ứng sinh: 01
            Tu sĩ nam: 04
            Nữ tu: 28

5 - Cơ sở dòng tu: Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nha Trang.

6 - Giáo họ Biệt lập: Giáo họ Phaolô.
           
PHẦN II - LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ
Giáo xứ Vinh Hương thuộc hạt Đakmil, giáo phận Ban Mê Thuột

Năm thành lập: 1957

Thánh bổn mạng: Gioan Baotixita, ngày kính 24.06.

Dòng tu: Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nha Trang.

Vị trí hành chính: xã Đức Mạnh, huyện Đakmil, tỉnh Đaknong, Việt Nam.

Bối cảnh:

- Cùng với hơn 1 triệu rưỡi đồng bào trong cuộc di cư vĩ đại sau hiệp định Genève 1954, giáo dân Công giáo dần tìm lại sự ổn định của cuộc sống theo sự hướng dẫn của các chủ chăn. Rất nhiều giáo xứ mới được thành lập trên khắp miền Nam Việt Nam trong thời gian này.

- Sau 3 năm tạm cư, thăm dò, chuyển dịch của đoàn di dân, một số gia đình gốc Thanh Phong, Bùi Ngoạ, Bố Sơn, Kẻ Gai và Mỹ Dụ thuộc địa phận Vinh đang tạm cư tại giáo xứ Vinh An (xã Đức Minh, quận Đức Lập, tỉnh Quảng Đức - huyện Đakmil, tỉnh Đaknong ngày nay), theo cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai lúc này đang là phó quản xứ Vinh An, đến khai hoang lập làng ven quốc lộ 14, cách tỉnh lỵ Quảng Đức khoảng 60km về hướng Tây Bắc. Từ đó hình thành nên giáo xứ Vinh Hương cho đến ngày nay.

- Về mặt hành chính, giáo xứ Vinh Hương đồng thời cũng là ấp Tư Minh thuộc xã Đức Minh, một ấp đầu tiên của xã Đức Mạnh sau này.

- Từ ngày thành lập đến tháng 6 năm 1967 giáo xứ thuộc giáo phận Đà Lạt.

- Từ tháng 6.1967, giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập gồm các tỉnh Đăklak, Quảng Đức và Phước Long nên giáo xứ Vinh Hương cùng với các giáo xứ trong hạt Quảng Đức đều trực thuộc giáo phận Ban Mê Thuột.

I. Thời kỳ 1957 –  26.06.1970:

Linh mục quản xứ: Cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai thành lập và là quản xứ tiên khởi do ĐGM Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt quyết định và bổ nhiệm.

A- Vài nét chung

Từ cuối năm 1957, một giáo xứ mới được thành lập lấy tên là Vinh Hương do cha GB Hồ Sĩ Cai, làm quản xứ tiên khởi.

Cũng từ năm 1957, một số gia đình thuộc giáo xứ Lưu Mỹ di cư được cha Phêrô Nguyễn Viết Khai dẫn đến lập nghiệp dọc quốc lộ 14, giáp ranh giáo xứ và hình thành giáo họ Bác Ái.

Đến năm 1959, cha Phaolô Phan Đình Cư đem một số gia đình giáo dân di cư thuộc giáo xứ Kẻ Đọng, từ Tầm Hưng (Phan Thiết) lên lập nghiệp tại vùng đất tiếp giáp giáo xứ Vinh Hương về hướng đông nam và hình thành thêm giáo họ Đức Lệ.

B- Tổ chức:

Giáo xứ gồm 4 giáo họ: Thanh Tân, Vinh Sơn, Bác Ái và Đức Lệ.

Cùng giúp cha quản xứ trong việc quản trị là các ông trùm xứ và câu họ.

C- Đời sống tinh thần:

1-Hội đoàn: Đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể, Hội Legio Mariæ.

2- Giáo dục đức tin: Các lớp giáo lý kinh bổn do quí ông biện các giáo họ phụ trách và tổ chức thi tại giáo xứ vào dịp Tuần Thánh hàng năm. Nội dung học là Bổn Lẽ Cần của giáo phận Vinh.

3- Giáo dục văn hoá: Học sinh chỉ mới được học tiểu học tại trường Nguyễn Trường Tộ. Sau cấp tiểu học, có một số ít các em có ý hướng tu trì được cha quản xứ giới thiệu vào học các dòng tu hoặc tiểu chủng viện.

D- Cơ sở vật chất:

1- Nhà xứ: Cha GB cho xây dựng ngôi nhà sàn bằng gỗ, lợp tôn để làm nhà xứ

2- Nhà trường: Cha GB chuyển một ngôi nhà bằng gỗ từ Vinh An về để làm trường học tạm thời, trường có 3 phòng học, mang tên Trường Tiểu Học Trần Hữu Đức, về sau đổi thành Nguyễn Trường Tộ. Khai giảng từ năm học đầu tiên 1957-1958. Ngôi nhà này lúc ban đầu còn có thêm chức năng là nhà nguyện tạm thời trước khi xây dựng nhà thờ. Đến năm 1968, cha quản xứ cho xây thêm 2 gian nhà tường gạch mái tôn để làm văn phòng và thêm phòng học.

3-Nhà thờ: Năm 1958 xây dựng nhà thờ. Ban đầu chỉ lợp tôn, vách ván. Sau đó được nới thêm 1 gian cung thánh và mở rộng diện tích bằng cách tận dụng chiều ngang của hành lang 2 bên nhà thờ, hàng cột phụ được tháo gỡ và xây tường gạch chung quanh.

4- Tháp chuông: Năm 1959, cha GB đổi chiếc xe riêng để lấy 1 quả chuông 60kg và tháp chuông bằng gỗ được dựng tạm cạnh ngôi nhà sàn.

II. Thời kỳ: 26.06.1970 - 06.07.1994:

Linh mục quản xứ: Cha Phaolô Lê Thanh Thiên.

Năm 1989, cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tâm được ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm về làm phó quản xứ. Sau đó ít lâu, cha được bổ nhiệm làm quản nhiệm giáo họ Bác ái.

Từ năm 1972 - 1994: Bào huynh của cha Phaolô là cha Isiđôrô Lê Hướng về giúp xây dựng và điều hành trường Trung Tiểu Học Vinh Hương và giúp mục vụ giáo họ Đức Lệ.

A- Vài nét chung:

Từ tháng 6 năm 1970, cha Phaolô Lê Thanh Thiên từ chủng viện Lê Bảo Tịnh, được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục giáo phận BMT bổ nhiệm quản xứ Vinh Hương. Thời kỳ này, cha quản xứ chú tâm vào lãnh vực thăng tiến con người. Ngài lo xây dựng nhà trường, thành lập và huấn luyện đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể hoạt động theo tôn chỉ và mục đich của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Đặc biệt, ngài bắt đầu chú trọng xây dựng vùng truyền giáo tại xã Daklao là trung tâm quận lỵ Đức Lập (nay là thị trấn Đăkmil).

Sau biến cố 1975, do yêu cầu mục vụ, cha quản xứ thành lập thêm hội Gia Trưởng và hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Legio Mairæ và Hội Con Đức Mẹ ngừng hoạt động từ tháng 4.75. Riêng Legio Mairæ được tái lập ngày 15.8.1986.

B- Tổ chức:

Theo qui chế hội đồng giáo xứ (1968) của giáo phận Ban Mê Thuột, cha quản xứ Phaolô lần đầu tiên tổ chức bầu chọn Hội đồng Giáo xứ và các Ban hành giáo các giáo họ để cộng tác với ngài trong việc quản trị giáo xứ.

Năm 1971, giáo họ mới Đăklao được thành lập. Đến năm 1990, giáo họ chọn thánh Phaolô làm quan thầy, nên từ đó được gọi là giáo họ Thánh Phaolô.

Giáo họ Bác Ái (cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tâm)  và Đức Lệ (cha Isidoro Lê Hướng) được nâng thành giáo họ biệt lập. Giáo xứ còn lại 3 giáo họ Thanh Tân, Vinh Sơn và Phaolô.

C- Đời sống tinh thần:

1- Hội đoàn: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Legio Mariæ, Hội Con Đức Mẹ. Ngày 04.10.1992 thành lậpHội Gia Trưởng và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

2- Giáo dục đức tin: Thiếu nhi học giáo lý bằng các hoạt động thăng tiến từ Thủ bản tông đồ đội trưởng của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Đến giữa năm 1976, đoàn TNTT ngừng hoạt động, các lớp giáo lý thiếu nhi học tại nhà các ông bà biện và những người thiện chí. Ít lâu sau chuyển dần về học chung tại nhà thờ vào ngày Chúa nhật do cha Isiđôrô đảm nhiệm.

3- Giáo dục văn hoá: Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ được xây mới và đổi tên thành trường Trung Tiểu Học Vinh Hương. Nhà trường mở thêm 2 lớp đầu trung học đệ nhất cấp là lớp 6 và lớp 7. Sau đó các em học tiếp trung học đệ nhất cấp tại trường Trung Tiểu Học Vinh Đoài thuộc giáo xứ Vinh An.  Một số gia đình có điều kiện tài chính đã gửi con cái tiếp tục việc học tại Ban Mê Thuột hoặc Sàigòn.

Trung Tiểu Học Vinh Hương ngừng hoạt động từ sau biến cố 1975.

D- Cơ sở vật chất:

1- Nhà xứ: Năm 1972, sau khi hoàn thành trường Trung Tiểu Học Vinh Hương, cha Isiđôrô tiếp tục vận động công sức xây dựng nhà xứ, thay thế ngôi nhà sàn.

2- Nhà trường: Năm 1972, cha Isiđôrô Lê Hướng về giúp mục vụ. Ngài cho xây lại ngôi trường mới thay thế ba lớp học bằng gỗ đã xuống cấp và đổi tên trường thành Trung Tiểu Học Vinh Hương. Đồng thời cha cũng cho xây dựng Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức dưới gốc cây đa trước nhà thờ.

3- Nhà thờ: Năm 1974, xây dựng nhà thờ giáo họ Vinh Sơn, đến đầu năm 1975 hoàn thành. Năm 1992, cha quản xứ Phaolô cho gia cố móng tường, các vì kèo, cắt bỏ 2 hàng cột chính và đóng trần gỗ nhà thờ xứ.

4- Tháp chuông: Ngày 11-02-1993, khởi công xây dựng tháp chuông thay tháp cũ bằng gỗ, với nguồn vốn đóng góp tự nguyện của giáo dân. Công trình hoàn thành 2 tháng sau đó và ngày 22.04.1993 ĐGM Giáo phận Giuse Trịnh Chính Trực dâng lễ tạ ơn khánh thành và làm phép tháp cùng quả chuông 100kg mới mua thêm.

III. Thời kỳ: 06.7.1994 – 31.08.1999:
Linh mục quản xứ: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long, quản xứ Vinh Hương và quản nhiệm giáo xứ Bác Ái.

Linh mục phó xứ: Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (phó tế, giúp xứ Vinh Hương từ 24/ 07/1995. Ngày 24/ 08/1995 thụ phong linh mục và được bổ nhiệm phó quản xứ)

A- Vài nét chung

Cha quản xứ, với sự cộng tác mục vụ đắc lực của cha phó quản xứ, bắt đầu tổ chức các lớp giáo lý cho thiếu nhi mà trước đó chỉ học âm thầm nơi nhà các ông biện và những người thiện chí. Từ đó cộng đoàn giáo lý viên hình thành và có tổ chức chặt chẽ.

B- Tổ chức:

Hoàn cảnh xã hội dần thuận lợi hơn và các nhiệm kỳ HĐGX và BHG các giáo họ càng về sau càng mạnh dạn và tích cực cộng tác với chủ chăn trong việc quản trị giáo xứ.

Các giáo họ: Thanh Tân, Vinh Sơn, Phaolô.

C- Đời sống tinh thần:

1- Hội đoàn: Hội Legio Mariæ, Hội Gia Trưởng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi.

2- Giáo dục đức tin: Bắt đầu hình thành các lớp giáo lý, cộng đoàn giáo lý viên và tổ chức các lớp giáo lý hôn nhân.

D- Cơ sở vật chất:

1- Nhà xứ: Tu sửa nhà xứ.

2- Nhà thờ: Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức được đập bỏ chờ ngày xây lại. Ngày 08-02-96, khởi công xây dựng và đến ngày 27-12-1996, ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực chủ sự thánh lễ khánh thành và cung hiến ngôi thánh đường mới. Tu sửa nhà thờ giáo họ Vinh Sơn. Năm 1997, xây dựng tượng đài thánh bổn mạng Gioan Baotixita.

IV. Thời kỳ: 31.08.1999 – 16.01.2007:
Linh mục quản xứ: Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu, quản xứ Vinh Hương và Bác Ái.

Linh mục phó xứ: Cha Phaolô Nguyễn Công Minh

A- Vài nét chung:

Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu được ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm quản xứ Vinh Hương và quản nhiệm giáo xứ Bác Ái. Ít lâu sau, cha về mục vụ tại giáo xứ Bác Ái và bổ nhiệm cha phó Phaolô Nguyễn Công Minh phụ trách xứ Vinh Hương.

B- Tổ chức:

Trong thời kỳ này, sứ vụ tông đồ giáo dân được chú trọng, Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo các giáo họ và BCH các hội đoàn cộng tác tích cực hơn với chủ chăn trong nhiệm vụ quản trị và điều hành các hoạt động của giáo xứ.

Các giáo họ: Thanh Tân, Vinh Sơn, Phaolô.

C- Đời sống tinh thần:

1- Hội đoàn: Hội Legio Mariæ, Hội Gia Trưởng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi. Từ 1999, CLB Gia Đình Trẻ và đến tháng 5.2002, CLB Người Cao Tuổi lần lượt được thành lập.

2- Giáo dục đức tin: Từ năm 2002, các lớp giáo lý phát triển và đi vào hoạt động ổn định với 35 giáo lý viên được đào tạo chính thức và hơn 800 giáo lý sinh. Nội dung học theo chương trình giáo lý phổ thông của giáo phận Nha Trang.

Từ năm 2004 hình thành ban giảng huấn gồm 10 thành viên, cộng tác với cha phụ trách trong việc giảng dạy các lớp dự bị hôn nhân.

Cũng trong thời gian này, bắt đầu có thánh lễ Chúa Nhật dành riêng cho giới thanh niên vào tối thứ bảy hàng tuần, từ đó Cộng đoàn Thanh Niên manh nha hình thành.

3- Giáo dục văn hoá: Từ khi CLB Gia Đình Trẻ ra đời đã tổ chức phát thưởng hàng năm cho những học sinh có thành tích học tập tốt tại trường phổ thông và trong các lớp giáo lý, nhằm khuyến khích tinh thần học tập của con em trong giáo xứ.

D- Cơ sở vật chất:

1- Nhà xứ: Ngày 6-8-1999 khởi công xây dựng và đến ngày 27-12-1999, ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà xứ mới.

2- Nhà thờ: Năm 2004 sơn lại nhà thờ và tháp chuông.

V. Thời kỳ:  16.01.2007 – 01.08.2013:
Linh mục quản xứ: Cha Phaolô Nguyễn Công Minh

Linh mục phó xứ: Cha Phêrô Cao Tiến Hà từ 15.07.2009 đến 27.06.2013.

Linh mục phó xứ: Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, từ 29.06.2013 đến 05.08.2013.

A- Vài nét chung:

Từ ngày 16.01.2007, cha Phaolô Nguyễn Công Minh chính thức nhận sứ vụ quản xứ Vinh Hương do ĐGM giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hoà bổ nhiệm.

Đến ngày 15.07.2009 cha Phêrô Cao Tiến Hà (Phó tế giúp xứ từ 16.03 – 2009) được ĐGM giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản truyền chức linh mục và bổ nhiệm làm phó quản xứ Vinh Hương.
Số giáo lý sinh ngày càng tăng (trước đây các em học ngoài trời theo nhóm lớp), hơn nữa hoạt động của giáo xứ ngày càng phong phú nên cha quản xứ quyết định xây dựng nhà giáo lý dùng làm lớp học và những hoạt động khác của các hội đoàn.

Hình thành Cộng đoàn Thanh Niên với BCH đầu tiên.

B- Tổ chức:

Các giáo họ Thanh Tân, Vinh Sơn, Phaolô.

Từ ngày 14.02.2013,.hình thành giáo xóm Vinh Hà.từ cụm dân cư mới thuộc giáo họ Vinh Sơn, gồm những gia đình từ giáo phận Bắc Ninh, giáo phận Vinh đến lập nghiệp và một số gia đình thuộc giáo họ Vinh Sơn.

C- Đời sống tinh thần:

1- Hội đoàn: Hội Legio Mariæ, Hội Gia Trưởng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Thanh Niên, Thiếu Nhi, CLB Gia Đình Trẻ, CLB Người Cao Tuổi.

2- Giáo dục đức tin: Các lớp giáo lý hoạt động ổn định. Cộng đoàn Thanh Niên học giáo lý trước thánh lễ dành riêng vào tối thứ bảy hàng tuần.

D- Cơ sở vật chất:

1- Nhà xứ: Sơn lại nhà xứ.

2- Nhà giáo lý: 01.03.2010 khởi công xây dựng và đến ngày 18.07.2010, ĐGM giáo phận dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà giáo lý.

3- Tháng 6.2010 xây lại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong khuôn viên nhà thờ. Xây dựng nhà nguyện giáo xóm Vinh Hà. Tiến hành thủ tục và chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô.

VI. Thời kỳ:  05.08.2013 đến 11.12.2019:
Linh mục quản xứ: Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm

A- Vài nét chung:  Ngày 01.08.2013, cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh được Chúa gọi về sau một thời gian dài lâm bệnh.

Trong thánh lễ an táng ngày 05.08.2013, ĐGM giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản công bố bổ nhiệm cha phó Phaolô Trần Vĩnh Niệm quản nhiệm giáo xứ, và chính thức trao sứ vụ quản xứ Vinh Hương cho ngài ngày 24.11.2014

B- Tổ chức: Giáo xóm Vinh Hà được nâng lên giáo họ ngày 20.03.2016, và đổi tên là giáo họ Đức Bình. Như vậy, hiện nay giáo xứ có 4 giáo họ: Thanh Tân, Vinh Sơn, Đức Bình,.riêng giáo họ Phaolô hoạt động biệt lập.nhưng.vẫn trực thuộc giáo xứ.

C- Đời sống tinh thần:

1- Hội đoàn: Hội Legio Mariæ, Hội Gia Trưởng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Thanh niên, Thiếu Nhi, CLB Người Cao Tuổi. Năm 2014 thành lập Huynh Đoàn Đa Minh. Năm 2016 CLB Gia Đình Trẻ ngừng hoạt động.

2- Giáo dục đức tin: Gần 20 giáo lý viên trẻ mới được tuyển và đào tạo trong 2 năm tại giáo xứ và giáo hạt, cùng hoạt động đắc lực với các anh chị GLV cũ, tạo sinh khí năng động hơn cho các lớp giáo lý.

Từ 2014, hàng năm có 1 thầy đại chủng viện giúp xứ, cộng tác với cha quản xứ trong việc mục vụ.

Từ 2016 cộng đoàn nữ tu dòng Mến Thánh Giá Nha Trang bắt đầu hoạt động.

D- Cơ sở vật chất:

1- Ngày 02.05.2015, khởi công công trình tượng đài Thánh Giuse và đến ngày 19.03.2016 cha tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu chủ sự thánh lễ tạ ơn khánh thành.

2- Ngày 05.06. 2015, ĐGM giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản dâng thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô.

3- Tu bổ khuôn viên nhà thờ.

4- Mua thêm lô đất 7000m2 tại khu vực giáo họ Phaolô

VI. Thời kỳ:  11.12.2019 đến nay:
Linh mục quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan
 
Kết:

Từ sau biến cố 1975, một sự dịch chuyển dân cư vĩ đại cũng theo hướng Bắc Nam, tuy không mang tính.cấp bách và có tổ chức như cuộc di cư trước, nhưng diễn ra liên tục và kéo dài. Hiện tượng tự phát này là một trong những nguyên nhân giúp cho qui mô cũng như số lượng các giáo xứ vùng Tây Nguyên phát triển nhanh chóng, trong đó có giáo xứ Vinh Hương.

Thiên Chúa tác động theo cách của Ngài để Giáo Hội luôn sống động và đức tin được triển nở không ngừng vì "Ngài phải được lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại" (thánh Giaon Baotixita).

Tổng hợp số liệu 2016

 
  Số
gia đình
Số
giáo dân
Linh mục Phó tế Đại
chủng sinh
Ứng sinh Tu sĩ Ghi chú
Nam Nữ
Thanh Tân 364 1418 5   1   3 13  
Vinh Sơn 301 1244 7 1 1 1 1 15  
Phaolô 334 1491              
Đức Bình 91 390              
Tổng cộng 1094 4543 12 1 2 1 4 28  
 

 
PHẦN III - DANH SÁCH LINH MỤC PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ

1 - Cha GB Hồ Sĩ Cai

Sinh ngày 15 tháng 07 năm 1922 , tại Thanh Dạ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
1937 : Học Tiểu chủng viện Xã Đoài.
1950 : Học Đại chủng viện Huế.
1953 : Đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội.
 1954 : Đại chủng viện Xuân Bích, Vĩnh Long.
1956 : Thụ phong linh mục tại Vĩnh Long.
1957 - 1970 : Quản xứ Vinh Hương.

Các công trình đã thực hiện:

- 1957 : Thực hiện ngôi nhà sàn bằng gỗ để làm nhà xứ, đồng thời dựng lên nhà trường với 3 phòng học thô sơ, cũng ngôi nhà này dùng để làm nhà nguyện tạm thời.
- 1968 : Xây thêm văn phòng và 1 phòng học.
- 1958 : Xây dựng nhà thờ.
- 1959 : Tháp chuông bằng gỗ.
Qua đời ngày 10.03.2013, tại nhà hưu dưỡng Tòa giám mục BMT.

2 - Cha Phao lô Lê Thanh Thiên

Sinh năm 1928, tại Hướng Đạo, giáo phận Phát Diệm.
1955 : Đại chủng viện Bùi Chu.
1961 : Thụ phong linh mục tại Sài Gòn.
26.06.1970 - 06.07.1994 : Quản xứ Vinh Hương.

Các công trình đã thực hiện:

- 1972 : Xây dựng kiên cố nhà xứ, nhà trường và Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức.
- 1974 : Xây dựng nhà thờ giáo họ Vinh Sơn.
- 1992 : Trùng tu nhà thờ.
- 1993 : Xây dựng tháp chuông bằng bê tông cốt thép.

Qua đời ngày 11.12.2010, tại nhà hưu dưỡng Tòa giám mục BMT.

3 - Cha GB Nguyễn Thành Tâm

Sinh 16.06.1948
Năm 1989 :  Phó quản xứ Vinh Hương.

4 - Cha Isiđôrô Lê Hướng

Sinh ngày 04.04.1926, tại Hướng Đạo, Phát Diệm.
25.03.1961 : Thụ phong linh mục.
1972-1994 : Giúp giáo xứ Vinh Hương.

5 - Cha Phanxicô Nguyễn Kim Long

Sinh ngày 16.03.1945, tại giáo xứ Hòa Minh, Quảng Bình.
28.04.1972 :  Thụ phong linh mục tại Sài Gòn.
1994 - 1999 : Quản xứ Vinh Hương.

Các công trình đã thực hiện:

- 27.12.1996 : Khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ.
- 1997 : Xây dựng Tượng đài Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng giáo xứ.

6 - Cha Đaminh Vũ Đức Hậu

Sinh ngày 01.10.1938, tại Bùi Chu.
31.05.1966 : Thụ phong linh mục.
31.08.1999 - 2007 : Quản xứ Vinh Hương.

Các công trình đã thực hiện:

1- Ngày 6-8-1999 khởi công xây dựng và đến ngày 27-12-1999 khánh thành nhà xứ mới.
2- Năm 2004 sơn lại nhà thờ và tháp chuông.

7- Cha Phaolô Nguyễn Công Minh

Sinh ngày 09.10.1958, tại Châu Sơn, nguyên quán Hà Tĩnh, giáo phận Vinh.
1969 :  Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột.
1993 : Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang.
24.07.1995 : Thụ phong linh mục tại Ban Mê Thuột.
1995 - 2007 : Phó quản xứ Vinh Hương.
2007 : Quản xứ Vinh Hương.

Các công trình đã thực hiện:

1- Làm mới lại nhà xứ.
2- Ngày 01/03/2010 khởi công xây dựng và đến ngày 18/07/2010 khánh thành nhà giáo lý.
3- Tháng 6/2010 xây lại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Xây dựng nhà nguyện giáo xóm Vinh Hà. Tiến hành thủ tục và chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô.
Qua đời ngày 01.08.2013, tại giáo xứ Vinh Hương.

8 - Cha Phêrô Cao Tiến Hà

Sinh ngày 22.06.1970
15.07.2009 : Thụ phong linh mục.
2009 - 27.06.2013 :  Phó quản xứ Vinh Hương.

9 - Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm

Sinh ngày 05.01.1975 tại giáo xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột.
2003 : Đại chủng viện Sao Biển.
20.10.2010 : Thụ phong linh mục.
29.06.2013 : Quản nhiệm giáo xứ Vinh Hương.
24.11.2014 đến 11.12.2019: Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện:

- Ngày 02.05.2015, khởi công công trình tượng đài Thánh Giuse và đến ngày 19/03/2016 khánh thành.
- Ngày 05.06. 2015, ĐGM giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản dâng thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô.
- Tu bổ khuôn viên nhà thờ.    

10 – Cha Phaolô Lưu Văn Phan

Sinh ngày 01.12.1980 tại giáo xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột
2007 – 2014: Đại chủng việc Sao Biển, Nha Trang
17.6.2014: Phó tế
25.9.2014: Thụ phong linh mục
2014 – 2017: Phó xứ Thuận Lợi, giáo hạt Đồng Xoài
2017 – 2019: Phó xứ Đăk Nhau, giáo hạt Đồng Xoài
Ngày 13.12.2019: Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện:

Thay trần nhà thờ...01.06.2021

.                                                                                               HẾT

Nhà thờ 1959
 
 
 
Đất thánh giáo xứ
+++++++++
DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG – VINH HƯƠNG
 

 
DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG – VINH HƯƠNG

1- Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn
Cha Raphael Trần Xuân Nhàn sinh ngày 05/12/1953 tại Giáo xứ Thượng Lộc, Giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh (xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); ngài là con thứ 2 trong số 13 người con của ông bà cố G.B. Trần Xuân Thanh và Maria Trần Thị Kiều.
Năm 1954, ngài di cư cùng với gia đình, vào trú tại Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).
Từ năm 1967 – 1975: Học tại Tiểu Chủng viện Kontum. Năm 1975, Tiểu Chủng viện phải giải tán.
Từ năm 1975 – 1992: Tu học tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Đà Lạt.
Từ năm 1992 – 1999: Giúp Tòa Giám mục Xã Đoài.
Năm 1998: Hàm thụ ngoại trú (1 năm) tại Đại Chủng viện Vinh Thanh.
Ngày 26/01/1999: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài, do Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.
Từ năm 1999 – 2003: Thư ký Tòa Giám mục Xã Đoài.
Từ năm 2003 – 2011: Quản xứ Làng Anh.
Từ năm 2011 – 2014: Quản xứ Lộc Mỹ.
Từ năm 2014 – 2018: Quản xứ Phúc Yên.
Từ tháng 04/2004 – tháng 6/2016: Cha Raphael đảm nhiệm cương vị Linh giám Comitium Vinh (bao gồm Legio Mariae Giáo phận Vinh, Giáo phận Thanh Hoá, và một số giáo phận tại Lào).
Từ năm 2018 đến nay: Dưỡng bệnh tại Giáo họ Kim Ân, Giáo xứ Làng Anh.
Sau cơn đau bệnh nặng kéo dài, Cha Raphael đã từ trần lúc 04 giờ 00’, ngày 03/10/2020, hưởng thọ 67 tuổi, 21 năm linh mục

+ + +

2- Linh mục Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD (Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời)
- Sinh 20.11.1967,  tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: Tháng 8 năm 1988
- Khấn lần đầu: 16.07.1994
- Khấn trọn: 22.08.2003
- Linh mục: 07.12.2004
- Hiện nay: Giáo sư Thần học Truyền giáo Học viện Thần học Đa Minh Sài Gòn và Giáo sư Thần học Mục vụ tại Học viện Thần học Liên Dòng Sài Gòn.
* 2004-2007: Quản nhiệm giáo xứ Phú Quý (Ninh Thuận) và Truyền giáo cho người Chăm ở Phan Rang.
* 2007-2010: Du học Philippines. Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học về Truyền giáo
* 2010-2012: Học Tiến sĩ về Thần học Truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Thánh Toma Aquino, Philippines.
* 2012-2015: Giám tập tại Tập viện Dòng Ngôi Lời Đà Lạt, kiêm Giám đốc Đào tạo của Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam, dạy Thần học tại Học viện Thần học Đaminh, Sài Gòn.
* 2015-2016: Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành việc bảo vệ Luận án Tiến sĩ Thần học về Truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tooma Aquino, Philippines.
* 2016: Được bổ nhiệm Giám đốc đào tạo của Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam và Giám luật Cộng đoàn Học viện Triết học tại 309/1/1 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. Sài Gòn.
* 2017: Giáo sư Thần học Truyền giáo tại Học viện Thần học Đaminh Sài Gòn và Giáo sư Thần học Mục vụ tại Học viện Thần học Liên dòng Sài Gòn.

+ + +

3 - Linh mục An tôn Nguyễn Xuân Huệ
- Sinh ngày 16.11.1962, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: Tháng 05.1988
- Khấn lần đầu: 31.10.1992
- Khấn trọn: 01.04.2001
- Du học: Philippines
- Linh mục: 03.02.2006
- Phụ trách Giáo họ biệt lập Đập Đá, Giáo phận Quy Nhơn năm 2014
- Địa chỉ: 264, Lê Duẩn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.


+ + +4 - Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng
- Sinh ngày 16.02.1975, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 15.07.1998
- Khấn lần đầu: 15.07.2000
- Khấn trọn: 17.08.2007
- Linh mục: 03.09.2008
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày 01.09.2016
- Tại Giáo xứ Sơn Long, Giáo hạt Phước Long, Bình Phước
- Chức vụ: Cha phó.

+ + +
5- Linh mục Barnabê Lê Xuân Ánh, Đan Viện Châu Thủy
- Sinh ngày 20.08.1952, tại Vinh An - Đức Minh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 11.06.1973
- Khấn lần đầu: 20.08.1975
- Khấn trọn: 20.08.1978
- Du học: 2001, tại Paris- Pháp
- Linh mục: 29.09.1974
- Nhập Giáo phận Phan Thiết ngày 29.09.1994
- Địa chỉ: Đan Viện Châu Thủy, Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.
- Quản xứ Châu Thủy năm 2011

+ + +6 - Linh mục Tiến sĩ, Giuse Lê Minh Thông, Dòng Đa Minh Lyon.
- Sinh ngày 05.02.1962, tại Vinh An - Đức Minh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 15.08.1993
- Khấn lần đầu: 29.09.1994
- Khấn trọn: 29.09.1997
- Du học: 1998, tại Lyon Pháp
- Linh mục: 27.10.2002
- Nhập Giáo phận Sài Gòn ngày 27.10.2002
- Dòng Đa Minh Lyon, Giáo phận Sài Gòn
- Chức vụ: Dạy Kinh Thánh Tân Ước tại Trường Kinh Thánh dòng Đa Minh tại Jerusalem.

+ + +


7 - Linh mục M Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý, Đan viện Châu Thủy.
- Sinh ngày 15.05.1963, tại Vinh An - Đức Minh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 16.08.1995
- Khấn lần đầu: 15.08.1999 tại Đan viện Châu Thủy
- Khấn trọn: 25.03.2003
- Linh mục: 18.03.2010
- Nhập Giáo phận Phan Thiết ngày 18.03.2010
- Tại Đan viện Châu Thủy, Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.
- Chức vụ: Phụ trách nhà Tĩnh tâm Đan viện Châu Thủy.

+ + +
8 - Linh mục Giuse Đào Thành Khang, SVD (Dòng Truyền giáo Ngôi Lời)
- Sinh ngày 15.09.1969, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Nhập dòng: 1988
- Khấn lần đầu: 16.07.1994
- Khấn trọn: 22.08.2003
- Linh mục: 07.12.2004
- 2005... Truyền giáo tại Tiệp Khắc

+ + +

9 - Linh mục Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF (Dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam)
- Sinh ngày 01.01.1982, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Nhập dòng: 15.08.2001
- Khấn lần đầu: 20.08.2008
- Khấn trọn: 19.07.2015
- Linh mục: 08.12.2016
 
+ + +


10 - Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD
- Sinh ngày 10.02.1982
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương
- Nhập dòng: 05.09.2005
- Khấn lần đầu: 17.07.2007
- Khấn trọn: 19.06.2013
- Linh mục: 31.12.2015


+++11- Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh
- Sinh ngày: 20.05.1957, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Học Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột: 1969
- Học Đại Chủng viên Sao Biển, Nha Trang
- Phó tế: 1993, Đại chủng viện Sao Biển
- Linh mục: 03.12.1993, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột.
 
Các Giáo xứ đã phục vụ:
- 1993-1995: Phó xứ Vinh An
- 1995-2005: Quản nhiệm Giáo xứ Thổ Hoàng.
- 2005... Quản xứ Gia Nghĩa
- 2007-2009: Quản nhiệm Giáo xứ Quảng Phúc.
 
Các công trình đã thực hiện:
- 1999: Xây dựng nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng
- 2002: Xây nhà giáo lý Thổ Hoàng.
- Xây dựng nhà thờ Giáo xứ Gia Nghĩa
- Mời cộng đoàn dòng tu Nữ Vương Hòa Bình về tại Gia Nghĩa.
- Xin thành lập Giáo họ Quảng Sơn (nay là Giáo xứ Thiên Phước), giáo họ ĐăkHa (nay gọi là Phúc Lâm), giáo họ Trường Xuân (Gia Nghĩa), giáo họ Tân Hòa (Gia Nghĩa), giáo họ ĐăkNia (Gia Nghĩa)
- 2007: Xin thành lập Giáo xứ Quảng Phúc
- 2008: Khởi công xây dựng nhà thờ Giáo xứ Quảng Phúc.
- 2009: Mời dòng tu Saint-Paul Sài Gòn về lập cộng đoàn tại Giáo xứ Quảng Phúc.
 
+++
 
12 -Linh mục Giuse Lưu Thanh Kỳ
 - Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1953

- Tại: Giáo xứ Bố Sơn, Giáo phận Vinh
(Xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
- Từ năm 1965 đến năm 1971: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Sao Biển - Nha Trang.
- Từ năm 1971 đến năm 1974: Học Chủng Viện Chúa Chiên Lành - Đà Lạt.
- Từ năm 1974 đến năm 1977: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X.
- Từ năm 1978 đến năm 1991: về gia đình tại Giáo xứ Vinh Hương
- Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại Chủng Viện Sao Biển – Nha Trang.
- Thụ Phong Linh Mục ngày 07/01/1998 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

Đã phục vụ:
Từ 1998 - 1999:  Phó xứ Tân Lập
Từ 2000 - 2010:  Quản xứ Phước Quả                         
Từ 2000 - 2007:  Quản nhiệm Phước Sơn                     
Từ 2000 - 2010:  Quản nhiệm Bình Hưng, Bàu Nghé
Từ 2005 - 2006: Quản nhiệm Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân  
Từ 2010 – 2016:  Quản xứ Phước Long  (09.2012 – 07.2013: Quản hạt Phước Long)   
2010 - 2016: Phụ trách Trung tâm Đức Mẹ Thác Mơ
Từ 07/2016 đến nay: Quản xứ Phước Bình
Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020
Tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên
Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục

+++
 
13 - Linh mục Antôn Nguyễn Văn Huynh
- Sinh ngày 26.05.1970
- Linh mục: 15.07.2009


+++
 

14 – Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Dương, CM
Thụ phong linh mục ngày 22.06.2020 tạ Đà Lạt

15 - Linh mục Phaolô Trần Xuân Như Ý, CMF (Dòng Thừa sai Claret)

Thụ phong linh mục ngày 24.10.2021, tại nhà thờ Imaichi, giáo phận Osaka, Nhật Bản
16 - Linh mục Phaolô Nguyễn Trung Kỳ, SDB
Thụ phong linh mục ngày 28 tháng 05 năm 2022 tại nhà thờ Giáo xứ Our Lady of the Valley - 510 Valley Street - Orange New Jersey

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây