Giáo xứ Vinh Hương

Linh mục quê hương Vinh Hương

Thứ bảy - 19/06/2021 02:56
Linh mục quê hương Vinh Hương
DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG – VINH HƯƠNG

1- Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn
Cha Raphael Trần Xuân Nhàn sinh ngày 05/12/1953 tại Giáo xứ Thượng Lộc, Giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh (xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); ngài là con thứ 2 trong số 13 người con của ông bà cố G.B. Trần Xuân Thanh và Maria Trần Thị Kiều.
Năm 1954, ngài di cư cùng với gia đình, vào trú tại Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).
Từ năm 1967 – 1975: Học tại Tiểu Chủng viện Kontum. Năm 1975, Tiểu Chủng viện phải giải tán.
Từ năm 1975 – 1992: Tu học tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Đà Lạt.
Từ năm 1992 – 1999: Giúp Tòa Giám mục Xã Đoài.
Năm 1998: Hàm thụ ngoại trú (1 năm) tại Đại Chủng viện Vinh Thanh.
Ngày 26/01/1999: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài, do Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.
Từ năm 1999 – 2003: Thư ký Tòa Giám mục Xã Đoài.
Từ năm 2003 – 2011: Quản xứ Làng Anh.
Từ năm 2011 – 2014: Quản xứ Lộc Mỹ.
Từ năm 2014 – 2018: Quản xứ Phúc Yên.
Từ tháng 04/2004 – tháng 6/2016: Cha Raphael đảm nhiệm cương vị Linh giám Comitium Vinh (bao gồm Legio Mariae Giáo phận Vinh, Giáo phận Thanh Hoá, và một số giáo phận tại Lào).
Từ năm 2018 đến nay: Dưỡng bệnh tại Giáo họ Kim Ân, Giáo xứ Làng Anh.
Sau cơn đau bệnh nặng kéo dài, Cha Raphael đã từ trần lúc 04 giờ 00’, ngày 03/10/2020, hưởng thọ 67 tuổi, 21 năm linh mục

+ + +

2- Linh mục Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD (Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời)
- Sinh 20.11.1967,  tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: Tháng 8 năm 1988
- Khấn lần đầu: 16.07.1994
- Khấn trọn: 22.08.2003
- Linh mục: 07.12.2004
- Hiện nay: Giáo sư Thần học Truyền giáo Học viện Thần học Đa Minh Sài Gòn và Giáo sư Thần học Mục vụ tại Học viện Thần học Liên Dòng Sài Gòn.
* 2004-2007: Quản nhiệm giáo xứ Phú Quý (Ninh Thuận) và Truyền giáo cho người Chăm ở Phan Rang.
* 2007-2010: Du học Philippines. Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học về Truyền giáo
* 2010-2012: Học Tiến sĩ về Thần học Truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Thánh Toma Aquino, Philippines.
* 2012-2015: Giám tập tại Tập viện Dòng Ngôi Lời Đà Lạt, kiêm Giám đốc Đào tạo của Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam, dạy Thần học tại Học viện Thần học Đaminh, Sài Gòn.
* 2015-2016: Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành việc bảo vệ Luận án Tiến sĩ Thần học về Truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tooma Aquino, Philippines.
* 2016: Được bổ nhiệm Giám đốc đào tạo của Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam và Giám luật Cộng đoàn Học viện Triết học tại 309/1/1 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. Sài Gòn.
* 2017: Giáo sư Thần học Truyền giáo tại Học viện Thần học Đaminh Sài Gòn và Giáo sư Thần học Mục vụ tại Học viện Thần học Liên dòng Sài Gòn.

+ + +

3 - Linh mục An tôn Nguyễn Xuân Huệ
- Sinh ngày 16.11.1962, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: Tháng 05.1988
- Khấn lần đầu: 31.10.1992
- Khấn trọn: 01.04.2001
- Du học: Philippines
- Linh mục: 03.02.2006
- Phụ trách Giáo họ biệt lập Đập Đá, Giáo phận Quy Nhơn năm 2014
- Địa chỉ: 264, Lê Duẩn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.


+ + +4 - Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng
- Sinh ngày 16.02.1975, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 15.07.1998
- Khấn lần đầu: 15.07.2000
- Khấn trọn: 17.08.2007
- Linh mục: 03.09.2008
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày 01.09.2016
- Tại Giáo xứ Sơn Long, Giáo hạt Phước Long, Bình Phước
- Chức vụ: Cha phó.

+ + +
5- Linh mục Barnabê Lê Xuân Ánh, Đan Viện Châu Thủy
- Sinh ngày 20.08.1952, tại Vinh An - Đức Minh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 11.06.1973
- Khấn lần đầu: 20.08.1975
- Khấn trọn: 20.08.1978
- Du học: 2001, tại Paris- Pháp
- Linh mục: 29.09.1974
- Nhập Giáo phận Phan Thiết ngày 29.09.1994
- Địa chỉ: Đan Viện Châu Thủy, Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.
- Quản xứ Châu Thủy năm 2011

+ + +6 - Linh mục Tiến sĩ, Giuse Lê Minh Thông, Dòng Đa Minh Lyon.
- Sinh ngày 05.02.1962, tại Vinh An - Đức Minh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 15.08.1993
- Khấn lần đầu: 29.09.1994
- Khấn trọn: 29.09.1997
- Du học: 1998, tại Lyon Pháp
- Linh mục: 27.10.2002
- Nhập Giáo phận Sài Gòn ngày 27.10.2002
- Dòng Đa Minh Lyon, Giáo phận Sài Gòn
- Chức vụ: Dạy Kinh Thánh Tân Ước tại Trường Kinh Thánh dòng Đa Minh tại Jerusalem.

+ + +


7 - Linh mục M Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý, Đan viện Châu Thủy.
- Sinh ngày 15.05.1963, tại Vinh An - Đức Minh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Gia nhập dòng: 16.08.1995
- Khấn lần đầu: 15.08.1999 tại Đan viện Châu Thủy
- Khấn trọn: 25.03.2003
- Linh mục: 18.03.2010
- Nhập Giáo phận Phan Thiết ngày 18.03.2010
- Tại Đan viện Châu Thủy, Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.
- Chức vụ: Phụ trách nhà Tĩnh tâm Đan viện Châu Thủy.

+ + +
8 - Linh mục Giuse Đào Thành Khang, SVD (Dòng Truyền giáo Ngôi Lời)
- Sinh ngày 15.09.1969, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Nhập dòng: 1988
- Khấn lần đầu: 16.07.1994
- Khấn trọn: 22.08.2003
- Linh mục: 07.12.2004
- 2005... Truyền giáo tại Tiệp Khắc

+ + +

9 - Linh mục Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF (Dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam)
- Sinh ngày 01.01.1982, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Nhập dòng: 15.08.2001
- Khấn lần đầu: 20.08.2008
- Khấn trọn: 19.07.2015
- Linh mục: 08.12.2016
 
+ + +


10 - Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD
- Sinh ngày 10.02.1982
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương
- Nhập dòng: 05.09.2005
- Khấn lần đầu: 17.07.2007
- Khấn trọn: 19.06.2013
- Linh mục: 31.12.2015


+++11- Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh
- Sinh ngày: 20.05.1957, tại Vinh Hương - Đức Mạnh, Đăkmil, Đăknông
- Thuộc Giáo xứ Vinh Hương, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Học Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột: 1969
- Học Đại Chủng viên Sao Biển, Nha Trang
- Phó tế: 1993, Đại chủng viện Sao Biển
- Linh mục: 03.12.1993, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột.
 
Các Giáo xứ đã phục vụ:
- 1993-1995: Phó xứ Vinh An
- 1995-2005: Quản nhiệm Giáo xứ Thổ Hoàng.
- 2005... Quản xứ Gia Nghĩa
- 2007-2009: Quản nhiệm Giáo xứ Quảng Phúc.
 
Các công trình đã thực hiện:
- 1999: Xây dựng nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng
- 2002: Xây nhà giáo lý Thổ Hoàng.
- Xây dựng nhà thờ Giáo xứ Gia Nghĩa
- Mời cộng đoàn dòng tu Nữ Vương Hòa Bình về tại Gia Nghĩa.
- Xin thành lập Giáo họ Quảng Sơn (nay là Giáo xứ Thiên Phước), giáo họ ĐăkHa (nay gọi là Phúc Lâm), giáo họ Trường Xuân (Gia Nghĩa), giáo họ Tân Hòa (Gia Nghĩa), giáo họ ĐăkNia (Gia Nghĩa)
- 2007: Xin thành lập Giáo xứ Quảng Phúc
- 2008: Khởi công xây dựng nhà thờ Giáo xứ Quảng Phúc.
- 2009: Mời dòng tu Saint-Paul Sài Gòn về lập cộng đoàn tại Giáo xứ Quảng Phúc.
 
+++
 
12 -Linh mục Giuse Lưu Thanh Kỳ
 - Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1953

- Tại: Giáo xứ Bố Sơn, Giáo phận Vinh
(Xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
- Từ năm 1965 đến năm 1971: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Sao Biển - Nha Trang.
- Từ năm 1971 đến năm 1974: Học Chủng Viện Chúa Chiên Lành - Đà Lạt.
- Từ năm 1974 đến năm 1977: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X.
- Từ năm 1978 đến năm 1991: về gia đình tại Giáo xứ Vinh Hương
- Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại Chủng Viện Sao Biển – Nha Trang.
- Thụ Phong Linh Mục ngày 07/01/1998 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

Đã phục vụ:
Từ 1998 - 1999:  Phó xứ Tân Lập
Từ 2000 - 2010:  Quản xứ Phước Quả                         
Từ 2000 - 2007:  Quản nhiệm Phước Sơn                     
Từ 2000 - 2010:  Quản nhiệm Bình Hưng, Bàu Nghé
Từ 2005 - 2006: Quản nhiệm Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân  
Từ 2010 – 2016:  Quản xứ Phước Long  (09.2012 – 07.2013: Quản hạt Phước Long)   
2010 - 2016: Phụ trách Trung tâm Đức Mẹ Thác Mơ
Từ 07/2016 đến nay: Quản xứ Phước Bình
Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020
Tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên
Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục

+++
 
13 - Linh mục Antôn Nguyễn Văn Huynh
- Sinh ngày 26.05.1970
- Linh mục: 15.07.2009


+++ 

14 – Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Dương, CM
Thụ phong linh mục ngày 22.06.2020 tạ Đà Lạt15 - Linh mục Phaolô Trần Xuân Như Ý, CMF (Dòng Thừa sai Claret)
Thụ phong linh mục ngày 24.10.2021, tại nhà thờ Imaichi, giáo phận Osaka, Nhật Bản

16 - Linh mục Phaolô Nguyễn Trung Kỳ, SDB
Thụ phong linh mục ngày 28 tháng 05 năm 2022 tại nhà thờ Giáo xứ Our Lady of the Valley - 510 Valley Street - Orange New Jersey

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây