Giáo xứ Vinh Hương

Linh mục phục vụ tại giáo xứ Vinh Hương

Thứ bảy - 19/06/2021 01:32
Linh mục phục vụ tại giáo xứ Vinh Hương
DANH SÁCH LINH MỤC PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

1 chacai1 - Cha GB Hồ Sĩ Cai

Sinh ngày 15 tháng 07 năm 1922 , tại Thanh Dạ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
1937 : Học Tiểu chủng viện Xã Đoài
1950 : Học Đại chủng viện Huế
1953 : Đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội
 1954 : Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long
1956 : Thụ phong linh mục tại Vĩnh Long
1957 - 1970 : Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện:

- 1957 : Thực hiện ngôi nhà sàn bằng gỗ để làm nhà xứ, đồng thời dựng lên nhà trường với 3 phòng học thô sơ, cũng ngôi nhà này dùng để làm nhà nguyện tạm thời.
- 1968 : Xây thêm văn phòng và 1 phòng học
- 1958 : Xây dựng nhà thờ
- 1959 : Tháp chuông bằng gỗ
Về nhà Cha ngày 10.03.2013, tại nhà hưu dưỡng Tòa giám mục BMT

2 chathien2 - Cha Phao lô Lê Thanh Thiên

Sinh năm 1928, tại Hướng Đạo, giáo phận Phát Diệm
1955 : Đại chủng viện Bùi Chu
1961 : Thụ phong linh mục tại Sài Gòn
26.06.1970 - 06.07.1994 : Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện:

- 1972 : Xây dựng kiên cố nhà xứ, nhà trường và Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức.
- 1974 : Xây dựng nhà thờ giáo họ Vinh Sơn
- 1992 : Trùng tu nhà thờ.
- 1993 : Xây dựng tháp chuông bằng bê tông cốt thép.

Về nhà Cha ngày 11.12.2010, tại nhà hưu dưỡng Tòa giám mục BMT.

10chatam3 - Cha GB Nguyễn Thành Tâm

Sinh 16.06.1948
Năm 1989 :  Phó quản xứ Vinh Hương
Về nhà Cha ngày 12.11.20193 chahuong4 - Cha Isiđôrô Lê Hướng

 
Sinh ngày 04.04.1926 tại Hướng Đạo, Kim Sơn - Ninh Bình
1941-1945:     Trường tập - Bùi Chu
1945-1949:     Tiểu Chủng Viện - Bùi Chu
1952-1954:     Thực tập tại Cô Nhi Viện - Hà Nội
1956-1957:     Tập Viện tại Muntilupa -Philippines
31.05.1957:    Tiên Khấn tại Don Bosco Muntilupa - Philippines
1957-1958:     Tập vụ tại Victorias - Philippines
30.05.1960:    Khấn Trọn Đời tại Bollengo - Italia
1958-1961:     Học Thần học tại Bollengo - Italia
25.03.1961:    Thụ phong Linh mục tại Bollengo – Italia
1961-1962:     Giám linh tại Don Bosco Gò Vấp
1962-1964:     Giám học tại Don Bosco Gò Vấp
1964-1967:     Giám học tại Don Bosco Thủ Đức
1967-1970 :    Giám đốc tại Don Bosco Gò Vấp
1970-1972 :    Giám đốc tại Don Boscco Thủ Đức
1972-2012 :    Làm việc Mục vụ trong Giáo phận Buôn Mê Thuột
1995-2012 :    Cha xứ Giáo xứ Đức Lệ, Đăkmil, Đăknông
                     Giáo phận Ban Mê Thuột
2012-2017 :    Cha giải tội tại Cộng thể Don Rua - Đà Lạt.

Vào lúc 10g10, ngày 04.04.2017: Được Chúa gọi về.

4 chalong5 - Cha Phanxicô Nguyễn Kim Long
 

Cha cố Phanxicô Xavie:

- Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1944

- Tại: Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Vinh

(Xã Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

-  Từ năm 1956 đến năm 1964: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Vinh + Hà Nội.

-  Từ năm 1964 đến năm 1971: Học Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

-  Đi thực tập tại: Đơn Dương (Đà Lạt) từ năm 1966 đến năm 1967.

                               Gia Nghĩa (BMT) từ năm 1971 đến năm 1972

- Thụ Phong Linh Mục ngày 28/04/1972 tại Sài Gòn

- Từ năm 1999 đến năm 2002: Du học tại EAPI (Philippines).

Đã phục vụ:

Từ 1972 - 1975:  Phó xứ Vinh Đức

Từ 1975 - 1981:  Chánh xứ Buôn Hô                          

Từ 1981 - 1994:  Chánh xứ Giang Sơn                      

Từ 1994 - 1999:  Chánh xứ Vinh Hương, Bác Ái     

Từ 2004 - 2014:  Giáo sư thỉnh giảng Đại Chủng Viện Sao Biển       

Từ 2006 - 2019:  Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
 

Các công trình đã thực hiện:

- 27.12.1996 : Khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ
- 1997 : Xây dựng Tượng đài Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng giáo xứ.
Về nhà Cha ngày 02.06.2020


5chahau6 - Cha Đaminh Vũ Đức Hậu

- Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1938
- Tại: Giáo xứ Thiện Giáo, Giáo phận Bùi Chu (xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)
- Từ năm 1949 đến năm 1957: Học Tiểu Chủng viện Phanxicô Xaviê, Bùi Chu
- Từ năm 1957 đến 1966: Học Đại Chủng viện Tôma và Xuân Bích
- Thụ phong Linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1966, tại Huế

Đã phục vụ:
- 1966 - 1967: Phó xứ Chính Tòa Kontum                       
- 1967 - 1969: Phó xứ Vinh Đức, Ban Mê Thuột              
- 1969 - 1974: Chánh xứ Thánh Linh                               
- 1974 - 1975: Tuyên Úy quân đội
- 1975 - 1981: Cải tạo          
- 1989 - 1997: Chánh xứ Châu Sơn
- 1997 - 1999: Chánh xứ Phú Long
- 1999 - 2005: Chánh xứ Vinh Hương
- 2005 -        :  Chánh xứ Bác Ái

Các công trình đã thực hiện:

1- Ngày 6-8-1999 khởi công xây dựng và đến ngày 27-12-1999 khánh thành nhà xứ mới.
2- Năm 2004 sơn lại nhà thờ và tháp chuông
Về nhà Cha ngày 23.12.2017

6chaminh7- Cha Phaolô Nguyễn Công Minh

Sinh ngày 09.10.1958, tại Châu Sơn, nguyên quán Hà Tĩnh, giáo phận Vinh
1969 :  Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột
1993 : Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang
24.07.1995 : Thụ phong linh mục tại Ban Mê Thuột
1995 - 2007 : Phó quản xứ Vinh Hương
2007 : Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện:

1- Làm mới lại nhà xứ.
2- Ngày 01/03/2010 khởi công xây dựng và đến ngày 18/07/2010 khánh thành nhà giáo lý
3- Tháng 6/2010 xây lại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Xây dựng nhà nguyện giáo xóm Vinh Hà. Tiến hành thủ tục và chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô
Về nhà Cha ngày 01.08.2013, tại giáo xứ Vinh Hương

9 chaha18 - Cha Phêrô Cao Tiến Hà

Sinh ngày 22.06.1970
15.07.2009 : Thụ phong linh mục
2009 - 27.06.2013 :  Phó quản xứ Vinh Hương
8 cha niem9 - Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm

Sinh ngày 05.01.1975 tại giáo xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột
2003 : Đại chủng viện Sao Biển
20.10.2010 : Thụ phong linh mục
29.06.2013 : Quản nhiệm giáo xứ Vinh Hương
21.01.2015 đến 11.12.2019 Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện:

- Ngày 02.05.2015, khởi công công trình tượng đài Thánh Giuse và đến ngày 19/03/2016 khánh thành
- Ngày 05.06. 2015, ĐGM giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản dâng thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô.
- Tu bổ khuôn viên nhà thờ
Quản xứ Đăk Ân ngày 11.12.2019

10- Cha Phaolô Lưu Văn Phan

Sinh ngày 01.12.1980 tại giáo xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột
2007 – 2014: Đại chủng việc Sao Biển, Nha Trang
17.6.2014: Phó tế
25.9.2014: Thụ phong linh mục
2014 – 2017: Phó xứ Thuận Lợi, giáo hạt Đồng Xoài
2017 – 2019: Phó xứ Đăk Nhau, giáo hạt Đồng Xoài
Ngày 13.12.2019: Quản xứ Vinh Hương

Các công trình đã thực hiện

Thay trần nhà thờ...01.06.2021

11- Cha Gioan Nguyễn Trọng Thiên
Ngày 03.09.2022 - Phó xứ Vinh Hương


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây