Giáo xứ Vinh Hương

Chúa Nhật – Một ngày thánh

Thứ hai - 14/02/2022 20:40
"Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát" (Mc 2,27).
Chúa Nhật – Một ngày thánh

Cần phải minh định lại: Chúa Nhật là một ngày thánh. Điều răn Cựu ước về việc giữ luật Thánh Nhật Sabát được ứng nghiệm trong mệnh lệnh của Giáo Hội là thờ phượng và nghỉ ngơi vào Chúa nhật.

Điều răn thứ 3

Điều răn thứ ba chính xác là để ghi nhớ những gì Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Ngài. Thiên Chúa giới thiệu Mười Điều Răn: Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi ách nô lệ" (Xh 20,2). Các điều răn không phải là những giới luật tiêu cực cấm một số hành động, mà đúng hơn, đó là những lời mời gọi từ Thiên Chúa, Đấng giải thoát và đem chúng ta đến một đời sống nhân đức.

Điều răn được đưa ra trong bối cảnh của một mối tương quan; Thiên Chúa cứu dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để họ có một cuộc sống nhân đức trong Đất Hứa. Như Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo: "Nhân đức là việc đáp lại sáng kiến ​​yêu thương của Chúa" (GLCG 2062).

Điều này đặc biệt rõ ràng trong điều răn thứ ba vì nó được truyền tụng dưới dạng hồi ức, "Hãy nhớ và giữ ngày Sabát là một ngày thánh" (Xh 20: 8). Cần phải giữ lại tính thánh thiêng cho ngày Chúa nhật; Điều răn giữ ngày thánh Sabát được thực hiện đầy đủ vào Chúa nhật, Ngày Phục Sinh, thời điểm để thờ phượng và nghỉ ngơi đích thực.

Ngày Sabát và Chúa nhật

Chúa truyền lệnh cho dân Ngài giữ ngày Sabát, nhưng ngày thờ phượng và nghỉ ngơi quan trọng của Giáo hội lại là Chúa nhật – Hòa giải điều này bằng cách nào? Trên thực tế, đối với một số người, không cần hòa giải vì Chúa nhật và ngày Sabát bị coi là đồng nghĩa với nhau một cách không chính xác; họ thậm chí có thể không nhận ra rằng ngày Sabát và Chúa nhật là hai ngày khác nhau.

Sách Giáo lý làm rõ "Chúa nhật được phân biệt rõ ràng với ngày Sabát theo thứ tự thời gian mỗi tuần; đối với Kitô hữu, việc tuân giữ nghi lễ của ngày thay thế cho Sabát" (GLCG 2175). Theo thánh Toma Aquino, sách Giáo lý phân biệt giữa khía cạnh đạo đức và khía cạnh nghi lễ của điều răn thứ ba - chiều kích nhân đức không thể thay đổi, trong khi nghi lễ thì có thể. Nói cách khác, mệnh lệnh của Thiên Chúa là ghi nhớ công cuộc cứu rỗi của Ngài thông qua việc thờ phượng và nghỉ ngơi mỗi tuần vẫn không đổi, tuy nhiên, ngày thực thi những điều này có thể thay đổi. Trên thực tế, đã được thay đổi khi giờ đây chúng ta cử hành công cuộc cứu rỗi của Chúa vào Chúa nhật, ngày Phục Sinh.

Như đã nói ở trên, điều răn thứ ba chính xác là ghi nhớ công trình của Thiên Chúa, công trình tạo dựng và cứu rỗi. Ngày Sabát là ngày nghỉ ngơi, vì đó là ngày Chúa nghỉ ngơi khi công trình tạo dựng hoàn tất. Ngày của Chúa cũng là "ngày tưởng niệm việc giải thoát Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập" (GLCG 2170).

Tuy nhiên, sách Xuất hành chỉ là một điềm báo trước về một điều gì đó lớn lao hơn sắp xảy ra; Thiên Chúa còn có một công việc vĩ đại hơn nữa phải thực hiện: Giải thoát Dân Ngài khỏi nô lệ tội lỗi và cho họ cuộc sống vĩnh cửu. "Những gì Thiên Chúa đã hoàn thành trong Công Trình Tạo Dựng và ban tặng cho Dân Ngài trong Cuộc Xuất Hành đã được thực hiện đầy đủ nhất trong Cái Chết và Phục Sinh của Đấng Thánh" (Dies Domini, n.18). Công việc vĩ đại của Thiên Chúa được ghi nhớ vào ngày Phục sinh, vào Chúa nhật. Ngày của Chúa trở thành Ngày của Đức Kitô (Dies Domini, n.18).

Chúa nhật và Cuối tuần

Ngày nay, Kitô hữu phải đối mặt với một tình huống khó xử lớn trong việc tổ chức ngày Chúa nhật vì đã có sự thay đổi trong nhận thức về "tuần" – Thứ bảy và Chúa nhật được coi là thời gian nghỉ ngơi giữa những ngày làm việc. "Tuần" thường được chia thành ngày làm việc và cuối tuần thư giãn. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra trong Tông thư về ngày Chúa nhật rằng: "Tập tục 'Cuối tuần' đã trở nên phổ biến hơn, một khoảng thời gian nghỉ ngơi hàng tuần, có lẽ ở xa nhà và thường liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động văn hóa, chính trị hoặc thể thao thường được tổ chức vào những ngày rảnh rỗi" (Dies Domini, n.4).

Hậu quả của việc gộp các ngày thứ Bảy và Chúa nhật vào cuối tuần là quan niệm sai lầm phổ biến khi coi Chúa nhật là ngày cuối cùng của tuần. Chúa nhật thường được coi là ngày cuối cùng để nghỉ ngơi khi tuần làm việc bắt đầu, ngày cuối cùng để bắt đầu bài vở và học tập, hoặc ngày để hoàn thành các công việc chung quanh nhà vì không có thời gian trong tuần.

Người theo đạo Thiên Chúa được thử thách coi Chúa nhật là ngày đầu tiên trong tuần, là ngày thờ phượng và nghỉ ngơi; họ "được yêu cầu tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào giữa việc cử hành ngày Chúa nhật - thực sự phải là một cách để giữ cho Ngày của Chúa được thánh thiện, và "cuối tuần" - được hiểu là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đơn giản" (Dies Domini, n.4). Với sự khôn ngoan của mình, Giáo Hội tạo điều kiện cho việc cử hành ngày Chúa nhật một cách thích hợp thông qua các yêu cầu để tuân theo điều răn thứ ba và giữ sự thánh trong Ngày của Chúa.

Bổn phận ngày Chúa nhật

Chiều sâu và vẻ đẹp của điều răn thứ ba giúp làm sáng tỏ, làm rõ các yêu cầu phải thực hiện. Điều quan trọng cần nhớ là các điều răn được đưa ra trong bối cảnh của một mối tương quan, và vì vậy những yêu cầu của điều răn, cả tích cực và tiêu cực, đều nhằm mục đích thúc đẩy mối tương quan này. Giáo lý quy định những bổn phận phải thực thi trong ngày Chúa nhật - tham dự thánh lễ và tránh làm những công việc cản trở việc thờ phượng Thiên Chúa (GLCG 2180, 2185). Vì vậy, tín hữu phải tham gia phụng vụ Chúa nhật của Hội Thánh (hoặc canh thức Thứ Bảy), và không được thực hiện những công việc nặng nhọc cản trở ngày thánh chỉ dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Tất nhiên, có những lý do chính đáng có thể miễn cho mọi người trừ một số bổn phận (GLCG 2185). Mục đích của ngày Chúa nhật là thờ phượng và nghỉ ngơi thực sự.

Thờ phượng và nghỉ ngơi

Mầu nhiệm Vượt Qua, công trình tối hậu của Thiên Chúa, được ghi nhớ đầy đủ nhất trong phụng vụ Thánh Thể, nơi công trình vĩ đại này được hiện thực hóa. Thánh lễ không chỉ nhắc lại sự hy sinh cao cả của Chúa Kitô trên Thập giá, nhưng chính Chúa Kitô hiện diện thực sự trong thánh lễ. Hiện thực tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc 22:19).

Trong số những bổn phận trong ngày Chúa nhật, yêu cầu nghỉ ngơi có thể khó hơn, không chỉ vì nó thách thức thực tiễn thông thường, mà còn vì nó không đơn giản như một mệnh lệnh. Những mong đợi để tham dự Thánh lễ Chúa nhật là rõ ràng, nhưng yêu cầu nghỉ ngơi phức tạp hơn một chút. Như đã thảo luận ở trên, việc phân biệt giữa Chúa nhật và "ngày cuối tuần" rất quan trọng, cũng như giữa thảnh thơi và lười biếng, việc lành và công việc.

Về thời gian nghỉ ngơi thích hợp của Chúa nhật, giáo lý lưu ý rằng "Chúa nhật là thời gian để suy tư, thinh lặng, trau dồi tâm trí và tĩnh tâm, nhằm thúc đẩy sự phát triển của đời sống nội tâm Kitô giáo" (GLCG 2186). Như đề cập ở trên, Chúa nhật không phải là "ngày bắt đầu" trước khi tuần mới bắt đầu; Chúa nhật là ngày đầu tuần, một ngày tái tạo và thảnh thơi. Đó không phải là thời gian dành cho công việc đặc quyền, nhưng là thời gian để chiêm niệm và cầu nguyện. Cũng cần lưu ý rằng Chúa nhật không phải là thời gian cho lười biếng mà cho những hành vi bác ái và phát triển thiêng liêng. Một mời gọi tuyệt vời để tái lập ngày Chúa nhật, cấu trúc nó quanh Thiên Chúa và biến  thành ngày thánh thực sự để cầu nguyện và nghỉ ngơi, để bắt đầu một tuần mới được tái tạo và tự do.

Quan điểm của Giáo hội và của Thế giới

Điều này không nhất thiết có nghĩa là ngày Chúa nhật phải được dành cho sự tĩnh lặng của tu sĩ và thờ phượng triền miên (mặc dù điều đó nghe có vẻ tốt đối với một số người). Thay vào đó, điều quan trọng cần lưu ý là sự tương phản hoàn toàn giữa quan điểm của Giáo hội và của thế giới về ngày Chúa nhật. Chúng ta có thể tự hỏi mình một số câu hỏi hữu ích để xem quan điểm của chúng ta về ngày Chúa nhật phù hợp với nhau ở điểm nào:

- Tôi có dùng ngày Chúa nhật cho những bận rộn và hoạt động không cần thiết không?
- Thánh Lễ Chúa Nhật có được ưu tiên hơn không, hay tôi chỉ đơn thuần đưa nó vào thời khoá biểu của mình?
- Tôi có dành ngày Chúa nhật cho sự chây lười không?
- Tôi có dành thời gian để cầu nguyện, đọc sách, nghiên cứu, tĩnh tâm hay chỉ tìm kiếm "nghỉ ngơi" thông qua các nguồn giải trí như mạng xã hội, truyền hình và trò chơi điện tử?
- Tôi coi Chúa nhật là ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng của tuần?
- Ngày Chúa nhật của tôi được dành cho tôi hay cho Chúa?

Những câu hỏi này không có ý buộc tội, vì tất cả chúng ta đều thiếu sự vinh hiển của Thiên Chúa và việc giữ thánh tính cho ngày của Ngài. Những câu hỏi này nhằm khơi dậy tò mò và mong muốn định hình lại ngày Chúa nhật - cho chính bạn và gia đình bạn. Điều này không nhằm mục đích gây ra cảm giác tội lỗi, sợ hãi hoặc khơi dậy cảm giác lo lắng, thất vọng. Chúa ban điều răn không phải để hạn chế nhưng để giải thoát chúng ta! Ý Chúa nên là ý của chúng ta vì đó là điều tốt cho chúng ta.

Ghi khắc trong tim

Thánh Augustinô nói: "Thiên Chúa viết trên bảng Lề Luật những điều mà loài người không đọc được trong tim" (GLCG 1962). Điều này có nghĩa là mệnh lệnh thờ phượng Thiên Chúa được ghi vào tim, mặc dù không được công nhận hay bị bóp méo do hậu quả sa ngã của con người. Thiên Chúa bày tỏ điều răn này tại núi Sinai vì yêu thương, vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải lợi ích của Ngài. Thiên Chúa không bắt chúng ta thờ phượng Ngài vì Ngài cần, nhưng vì chúng ta cần. Như Đức Kitô nói: "Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát" (Mc 2:27).

Đón nhận công trình tạo dựng và hồng ân cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cảm mến ghi nhớ công việc của Ngài qua thờ phượng và nghỉ ngơi. Kitô hữu phải ghi tâm khắc cốt ngày Chúa nhật, ngày Phục Sinh, ngày của công cuộc sáng tạo mới. Đó là ngày Lễ Vượt Qua của Thiên Chúa hiện diện vì chúng ta trong bí tích Thánh Thể và là ngày chúng ta nghỉ ngơi trong Thiên Chúa.

Tuần lễ và cuộc sống chúng ta bắt đầu lại vào mỗi Chúa nhật.

 
Chuyển ngữ từ: Hunter Leonard, "Reclaiming Sunday", catholicstand.com

Tác giả bài viết: Huuchanh VH

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây