Video - Thánh lễ Tạ Ơn và Chia Tay Cha Quản Xứ

Ngày 08.12.2019 - Thánh lễ tạ ơn và chia tay Cha quản xứ, cộng đoàn Dân Chúa Vinh Hương cầu nguyện cho ngài cách đặc biệt. Kính chúc Cha ra đi nhận nhiệm sở mới được bình an, khỏe mạnh, đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần trên mọi bước đường sứ vụ, luôn được ơn khôn ngoan, nhiều niềm vui Tin Mừng trong môi trường mới vì Giáo hội và lợi ích các linh hồn.