Đức Hồng Y Parolin: Đức Thánh Cha sẵn sàng thăm Bắc Hàn

Một chuyến đi đòi hỏi phải chuẩn bị cẩn thận


ZENIT  -  Sau chuyến thăm Vatican của tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in ngày 18 tháng 10 năm 2018, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin xác nhận Đức Thánh Cha Phanxicô sẵn sàng thăm Bắc Hàn. Tuy nhiên cần có những điều kiện tiên quyết trước chuyến đi.

Tổng thống Nam Hàn chỉ đem đến một thông điệp bằng miệng của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un mời ĐTC thăm Pyongyang: "ĐTC cho biết Ngài sẵn sàng", Đức Hồng y Parolin nói với Vatican News.

"Tuy nhiên, chúng ta phải chờ một động thái cụ thể hơn": "Đây mới chỉ là cách tiếp cận đầu tiên nhưng theo hướng những điều đã được nói đến (về chuyến viếng thăm): Tổng thống truyền đạt vấn đề 'bằng lời' với Đức Thánh Cha".

Theo Đức Hồng y Parolin, "khi người ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng của chuyến đi này, cần phải có một số điều kiện để hiện thực hoá nó... một cuộc viếng thăm như vậy cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cân nhắc thận trọng".

Ngài tin rằng "những đóng góp căn bản của chuyến thăm này (của ĐTC) sẽ hỗ trợ tiến trình hoà bình và giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên". Cũng thế, "chuyến thăm (Vatican) của tổng thống Nam Hàn bao hàm ý nghĩa này".

Tác giả bài viết: ZENIT 22.10.2018, Anne Kurian - Huuchanh dịch