Giáo xứ Vinh Hương
21.04.2024 – Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh

21.04.2024 – Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh  

 •   19/04/2024 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
20.04.2024 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh

20.04.2024 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh  

 •   18/04/2024 08:46:19 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
19.04.2024 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

19.04.2024 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

 •   17/04/2024 08:43:56 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
18.04.2024 – Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

18.04.2024 – Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

 •   16/04/2024 09:13:02 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
17.04.2024 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

17.04.2024 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

 •   15/04/2024 09:29:38 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
16.04.2024 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

16.04.2024 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

 •   14/04/2024 08:53:07 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
15.04.2024 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

15.04.2024 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

 •   13/04/2024 10:00:03 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Làm chứng nhân

Làm chứng nhân

 •   13/04/2024 02:05:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
14.04.2024 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh

14.04.2024 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh

 •   12/04/2024 08:49:50 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
13.04.2024 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh

13.04.2024 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh

 •   11/04/2024 08:58:51 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
12.04.2024 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh

12.04.2024 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh

 •   10/04/2024 09:01:23 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
11.04.2024 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh

11.04.2024 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh

 •   09/04/2024 07:03:17 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
10.04.2024 - Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh

10.04.2024 - Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh

 •   08/04/2024 08:39:17 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
09.04.2024 - Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

09.04.2024 - Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

 •   07/04/2024 07:03:41 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục SInh - Lễ Truyền tin

08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục SInh - Lễ Truyền tin

 •   06/04/2024 07:45:57 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
07.04.2024 – Chúa Nhật Tuần 2 Phục SInh

07.04.2024 – Chúa Nhật Tuần 2 Phục SInh

 •   05/04/2024 08:48:58 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
06.04.2024 - Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

06.04.2024 - Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

 •   04/04/2024 09:19:17 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
05.04.2024 - Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

05.04.2024 - Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

 •   03/04/2024 08:41:03 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
04.04.2024 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

04.04.2024 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

 •   02/04/2024 08:40:03 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây