Giáo xứ Vinh Hương
Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

 •   22/11/2023 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông cố Gioan Baotixita Đinh Bạt Hiển

CÁO PHÓ: Ông cố Gioan Baotixita Đinh Bạt Hiển

 •   12/10/2023 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Cáo Phó Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Cáo Phó Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

 •   10/09/2023 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Chị Anna Hoàng Thị Lý

CÁO PHÓ: Chị Anna Hoàng Thị Lý

 •   06/09/2023 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Bà cố Anna Đặng Thị Thơi (Bà Hường)

CÁO PHÓ: Bà cố Anna Đặng Thị Thơi (Bà Hường)

 •   07/07/2023 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông Phêrô Nguyễn Văn Bình

CÁO PHÓ: Ông Phêrô Nguyễn Văn Bình

 •   13/06/2023 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông Nicôla Lê Văn Chức

CÁO PHÓ: Ông Nicôla Lê Văn Chức

 •   10/02/2023 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Anh Phêrô Nguyễn Duy Sung

CÁO PHÓ: Anh Phêrô Nguyễn Duy Sung

 •   20/01/2023 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông Gioan Baotixita Trần Xuân Thành

CÁO PHÓ: Ông Gioan Baotixita Trần Xuân Thành

 •   21/09/2022 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 1034
 •   Phản hồi: 0
Cáo phó: Linh mục Antôn Trương Trọng Tài

Cáo phó: Linh mục Antôn Trương Trọng Tài

 •   11/09/2022 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 859
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Bà cố Anna Chu Thị Thay (Bà cố Thành)

CÁO PHÓ: Bà cố Anna Chu Thị Thay (Bà cố Thành)

 •   07/05/2022 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 1037
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Bà Anna Lê Thị Nhàn

CÁO PHÓ: Bà Anna Lê Thị Nhàn

 •   02/05/2022 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 938
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông Gioan Baotixita Trần Văn Quang

CÁO PHÓ: Ông Gioan Baotixita Trần Văn Quang

 •   27/04/2022 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 843
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông Antôn Nguyễn Thanh Quyền

CÁO PHÓ: Ông Antôn Nguyễn Thanh Quyền

 •   25/01/2022 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 950
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Ông Phaolô Trần Văn Bảy

CÁO PHÓ: Ông Phaolô Trần Văn Bảy

 •   02/01/2022 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 1022
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ: Bà cố Maria Nguyễn Thị Mai (Bà Đề)

CÁO PHÓ: Bà cố Maria Nguyễn Thị Mai (Bà Đề)

 •   25/11/2021 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 1071
 •   Phản hồi: 0
AiTin

CÁO PHÓ: Bà cố Maria Trần Thị Hiếu (Bà Năm)

 •   27/10/2021 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 1044
 •   Phản hồi: 0
Anh Phêrô Nguyễn Anh Dũng đã an nghỉ trong Chúa

Anh Phêrô Nguyễn Anh Dũng đã an nghỉ trong Chúa

 •   17/10/2021 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 1069
 •   Phản hồi: 0
CÁO PHÓ Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường

CÁO PHÓ Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường

 •   12/10/2021 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 1052
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây