Giáo xứ Vinh Hương
25.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên

25.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên  

 •   24/09/2023 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
23.09.2023 – Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

23.09.2023 – Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

 •   22/09/2023 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
22.09.2023 – Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

22.09.2023 – Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

 •   21/09/2023 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
20.09.2023 – Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

20.09.2023 – Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

 •   19/09/2023 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
19.09.2023 – Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên

19.09.2023 – Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên

 •   18/09/2023 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
18.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên

18.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên

 •   17/09/2023 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
16.09.2023 – Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên

16.09.2023 – Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên

 •   15/09/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
15.09.2023 – Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

15.09.2023 – Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 •   14/09/2023 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
14.09.2022 – Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14.09.2022 – Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 •   13/09/2023 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
13.09.2023 – Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên

13.09.2023 – Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên

 •   12/09/2023 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
12.09.2023 – Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên

12.09.2023 – Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên

 •   11/09/2023 06:04:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
11.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

11.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

 •   10/09/2023 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Điều không được phép làm (09.09.2023 – Thứ Bảy Tuần 22 TN)

Điều không được phép làm (09.09.2023 – Thứ Bảy Tuần 22 TN)

 •   08/09/2023 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
08.09.2023 – Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Sinh Nhật Đức Maria

08.09.2023 – Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Sinh Nhật Đức Maria

 •   07/09/2023 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Từ nay anh sẽ bắt người (07.09.2023 – Thứ Năm Tuần 22 TN)

Từ nay anh sẽ bắt người (07.09.2023 – Thứ Năm Tuần 22 TN)

 •   06/09/2023 06:37:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Phải loan báo Tin Mừng (06.09.2023 – Thứ Tư Tuần 22 TN)

Phải loan báo Tin Mừng (06.09.2023 – Thứ Tư Tuần 22 TN)

 •   05/09/2023 06:38:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Lời có uy quyền (05.09.2023 – Thứ Ba Tuần 22 TN)

Lời có uy quyền (05.09.2023 – Thứ Ba Tuần 22 TN)

 •   04/09/2023 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Trả lại tự do (04.09.2023 – Thứ Hai Tuần 22 TN)

Trả lại tự do (04.09.2023 – Thứ Hai Tuần 22 TN)

 •   03/09/2023 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây