Giáo xứ Vinh Hương

19.5.2024 - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Thứ bảy - 18/05/2024 03:41
19.5.2024 - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Phúc Âm: Ga 15,26-27; 16,12-15

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm: SỰ THẬT TRỌN VẸN


Ai trong chúng ta cũng muốn biết sự thật, và căm ghét sự lọc lừa dối trá. Nhưng không dễ gặp được sự thật nơi người khác, cũng như nơi chính mình. Ðể nói lên một sự thật, cần phải trả giá. Để nghe một sự thật nhỏ, cần một can đảm lớn!Ðời người là một cuộc ruổi dong tìm sự thật. Sự thật vừa đáng sợ, lại vừa đáng yêu. Khi sống ở đời, Ðức Giêsu đã nói và làm nhiều điều, để cho các môn đệ thấy sự thật về Ngài.Ngài đã cho họ biết mọi điều Ngài nghe được từ Cha. Tuy vậy, Ngài vẫn còn nhiều điều phải nói với họ mà bây giờ họ không kham nổi (x. Ga 16,12).Thánh Thần sẽ giúp Ngài làm điều đó sau khi Ngài phục sinh. "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn" (Ga 16,13) Ðể biết sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa Cha, để hiểu việc làm và lời nói của Chúa Giêsu, chúng ta cần có Thánh Thần làm người hướng đạo. Thánh Thần là Đấng đem lại biết bao điều mới. Nhờ Thánh Thần, ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn mới. Càng đến gần, ta càng thấy Ngài siêu việt. Càng biết rõ Ngài, ta càng thấy Ngài lôi cuốn. Nhờ Thánh Thần, Lời Chúa Giêsu luôn luôn mới. Ðó không phải là những dòng chữ chết khô, nhưng là ánh sáng cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nhờ Thánh Thần, Hội Thánh luôn luôn mới. Ngài là luồng gió mát lúc Hội Thánh gặp khó khăn, là luồng gió mạnh làm Hội Thánh chuyển mình thức tỉnh.Chúa Thánh Thần không sống cho mình, nhưng sống cho Ðấng sai mình là Ðức Giêsu Kitô (Ga 15,26). Những gì Đức Giêsu làm cho Chúa Cha khi sống ở đời, thì hôm nay Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu. Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu (Ga 16,14), như Chúa Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha (Ga 17,4) Thánh Thần không tự mình nói điều gì (Ga 16,13-14) như Chúa Giêsu cũng không tự mình nói (Ga 12,49). Thánh Thần làm chứng cho Đức Kitô (Ga 15,26) như Đức Kitô đã làm chứng cho Chúa Cha (Ga 17,4). Tất cả những gì Thánh Thần làm trong thế giới đều nhằm mục đích đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu. Chúng ta cần học cách sống khiêm hạ của Thánh Thần. Dù là Kitô hữu, là người Công giáo, chúng ta vẫn trên đường tìm kiếm sự thật trọn vẹn. Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn vào sự thật, sự thật về Thiên Chúa, về Ðức Kitô, về tôi và tha nhân. Sự thật bao giờ cũng lớn hơn suy nghĩ của ta. Sự thật ở nơi người khác tôn giáo, khác quan điểm...Ðừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật. Hãy để cho sự thật chiếm lấy mình. Có những sự thật rất thường, rất nhỏ, nhưng khó nuốt. Chỉ khi chấp nhận chúng, tôi mới gặp được Ðức Kitô. Ngài là Sự Thật viết hoa, Sự Thật đem lại tự do (x. Ga 8,32).

Cầu Nguyện


Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh; mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống, và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện Xuống mới để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương.


Hoặc Phúc Âm: Ga 20, 19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Ðó là lời Chúa.
 

Suy Niệm: HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN
 

Có người bảo Chúa Thánh Thần là Ngôi Vị hay bị quên. Người ta thường cầu xin Ngài khi bắt đầu gặp gỡ hội họp, nhưng sau đó chẳng ai còn nhớ đến Ngài nữa. Thật ra Chúa Thánh Thần ở gần ta hơn ta nghĩ rất nhiều, đến độ nếu không có Thánh Thần thì chẳng có Kitô giáo, cũng chẳng có kitô hữu. Đời kitô hữu tràn ngập sự hiện diện của Thánh Thần, Đấng không có khuôn mặt hữu hình như Đức Giêsu, nhưng các hoạt động của Ngài thì có thể thấy được. Dần dần Hội Thánh sơ khai nhận ra rằng Thánh Thần không chỉ là một quyền năng từ trên cao, mà còn là một Đấng, một Ngôi Vị thần linh như Cha và Con. Ngài còn được gọi là Thần Khí, hay Đấng Bảo Trợ. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Thánh Thần là Chúa, và là Đấng ban sự sống, đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống.Nước là nguồn mạch đem lại sự sống, nên Đức Giêsu ví Thánh Thần với mạch nước vọt lên, mạch nước đem lại sự sống đời đời (Ga 4,14). Ai tin vào Đức Giêsu sẽ được lãnh nhận Thần Khí như những dòng sông đầy tràn nước hằng sống (Ga 7,38-39). Hơi thở là dấu hiệu của sự sống. Đức Giêsu phục sinh đã trao ban Thánh Thần cho môn đệ bằng cách thổi hơi thở của mình trên các ông (Ga 20,22). Thánh Thần là hơi thở của Đấng đầy tràn sức sống mới.

Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Ngài hiện diện và hoạt động trong mọi Bí tích. Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, ta được tái sinh trong nước và Thánh Thần (Ga 3,5), được rửa tội nhân danh Thánh Thần để thành thụ tạo mới. Khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, ta nhận được ấn tín của Chúa Thánh Thần, và được sai đi làm chứng cho toàn thế giới (Cv 1,8).Khi lãnh nhận Bí tích Hòa giải, ta được tha tội nhờ quyền năng của Thánh Thần (Ga 20,22-23). Khi linh mục cử hành Bí tích Thánh Thể, trước khi đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, linh mục cầu xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến trên lễ vật để biến đổi chúng thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Lời Chúa mà ta đọc và nghe trong Thánh Lễ là Lời đã được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần (MK 12). Lời ấy sẽ được rao giảng nhờ Thánh Thần soi sáng (MK 9). Đức Giêsu nhận mình là Đấng ban sự sống (Ga 5,21; 17,2). Khi về với Cha, Ngài ban cho ta Thánh Thần. Thánh Thần là Đấng ban sự sống,Đấng sẽ ở với, ở bên và ở trong chúng ta mãi mãi (Ga 14,16-17). Thân xác chúng ta đáng quý vì là Đền Thờ của Thánh Thần (1 Cr 6,19). Thánh Thần là Thầy giúp ta nhớ lại giáo huấn của Đức Giêsu, và dẫn ta tới sự thật toàn vẹn và trọn vẹn (Ga 14,26; 16,13). Thánh Thần là vị Thầy dạy ta cầu nguyện, dạy ta gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi! (Rm 8,15; Gl 4,4). Thánh Thần vừa ban ơn riêng cho từng người (1 Cr 12,4-11). vừa hiệp nhất mọi người thành một thân thể (1 Cr 12,13). Không thể nào hình dung một Hội Thánh mà lại không có Thánh Thần. Thánh Thần là “linh hồn” của Hội Thánh. Kinh Sáng Danh cổ xưa nhất là: “Sáng danh Đức Chúa Cha, nhờ Đức Chúa Con, và trong Chúa Thánh Thần.” Kitô hữu là người sống trong Thánh Thần của Đức Giêsu. Dù chúng ta đã lãnh bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cầu xin Cha trên trời ban cho ta Thánh Thần mỗi ngày (Lc 11,13). Càng để cho Thánh Thần tự do hoạt động trong cuộc sống, cây đời của chúng ta càng sinh hoa trái tốt tươi (Gl 5,22-23).
 

Cầu Nguyện
 

Lạy Cha, xin ban cho chúng con Thánh Thần. Vì không có Thánh Thần, Cha sẽ là Đấng nghìn trùng xa cách, Đức Kitô trở thành nhân vật của quá khứ, Sách Tin Mừng là mớ chữ vô hồn, Hội Thánh chẳng khác nào một tổ chức trần thế. Vì không có Thánh Thần của Cha, quyền uy trở thành sức mạnh thống trị, truyền giáo trở thành tuyên truyền, việc phụng tự trở thành một thứ lễ bái, cách hành xử của kitô hữu thành thứ đạo đức của nô lệ. Nhưng nếu có Thánh Thần, vũ trụ này được nâng lên, những quặn đau để sinh ra Nước Cha mang ý nghĩa, Đức Kitô phục sinh thật sự hiện diện, Tin Mừng thành sức sống vô bờ, Hội Thánh có nghĩa là hiệp thông. Nếu có Thánh Thần của Cha, quyền uy của Hội Thánh là khí cụ phục vụ, truyền giáo trở thành một lễ Hiện Xuống mới, phụng vụ là một tưởng niệm và là một thực tại, các hành động của con người mang tính thần linh. Lạy Cha, xin ban Thánh Thần cho chúng con. 

(dựa theo Đức Thượng phụ Athenagoras)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây